Waarmee kunnen we jou helpen


SeedZ Zorg – Podcast – Waar een dag wordt gemaakt


Persoonlijk welzijn

Hoe is het ‘welbevinden’ van de cliënt? Het gaat erom dat de cliënt zijn of haar leven zo leert inrichten dat factoren geen dagelijkse belemmering worden of zijn. Er wordt ingegaan op welke stappen de cliënt kan ondernemen om het heft weer in eigen handen te nemen en de regie over zijn of haar leven te voeren.

Theaterworkshop – Dromen in de spotlight


Gezondheid & Beweging

Voor een ieder is het van belang dat je regelmatig en gezond eet. Om de geestelijke en lichamelijke gezondheid te bevorderen word er ook aandacht besteed aan het bewegen. Lichaam en geest staan met elkaar in verbinding. Door aandacht te besteden aan gezond eten en bewegen komen deze beter in balans.

Sportieve activiteiten – Boksen

Sportieve activiteiten – Voetbal


Financieel & Schuldhulpverlening

Door omstandigheden kan het soms moeilijk zijn om praktische zaken op orde te houden. Wij werken samen met Pak de Balans: zij zijn een onafhankelijke partij die ondersteunt  bij het creëren van overzicht en het tijdig betalen van  rekeningen. Bewindvoering en schuldhulpverlening kunnen wij ook regelen.


Huisvesting

Door omstandigheden kan het soms moeilijk zijn om praktische zaken op orde te houden. Onze hulpverleners helpen  graag bij het nemen van de juiste stappen.

SeedZ Zorg – Video – Huisvesting | 24/7 Opvang


Opleiding & Werk

Wij helpen graag bij de zoektocht naar een passende functie op de arbeidsmarkt. We kunnen  helpen bij het opstellen van een Curriculum Vitae, het oefenen van sollicitatie gesprekken en het reageren op vacatures. Soms is de afstand tot de arbeidsmarkt te groot in dat geval is er het SeedZ Zorg aanbod.

Leerplek – Video – De werkplaats

Leerplek – Video – Leren op locatie

Leerplek – Video – Be A Bee | Opleiding tot imker


Hygiëne & Gezondheid

Soms zorgt men door omstandigheden minder goed voor zichzelf. Wij zijn hier waakzaam op en ondersteunen bij het proces van inzicht krijgen in verbeterpunten. Ze stimuleren  actief om stappen te ondernemen in zelfverzorging en wijzen bijvoorbeeld op de noodzaak van het innemen van  medicatie.


Ik wil ook hulp, want iedereen mag beter worden


IEDEREEN MAG BETER WORDEN