PSYCHIATRISCHE PROBLEMATIEK

Cliënten met ernstige psychiatrische problematiek, die een gesloten opname vereist.

PSYCHOSE

Cliënten die ernstig psychotisch zijn.

AGRESSIEPROBLEMEN

Cliënten die kampen met agressieproblemen en daardoor een gevaar zijn voor zichzelf en hun omgeving.

LICHAMELIJKE ZORGVRAGEN

Cliënten met zeer intensieve lichamelijke zorgvragen.

CRIMINELE ACTIVITEITEN

Cliënten die zich blijvend bezighouden met criminele activiteiten.

SUϏCIDALITEIT

Cliënten waarbij evidente suïcidaliteit aanwezig is.

PSYCHIATRISCHE PROBLEMATIEK

Cliënten met ernstige psychiatrische problematiek, die een gesloten opname vereist.

BEGELEIDING ADL

Cliënten die in grote mate afhankelijk zijn van begeleiding ADL (Algemene Dagelijkse Levensverrichtingen).

GEEN WIL OM LEVEN TE VERBETEREN

Cliënten zonder wil om zijn/haar leven te verbeteren.

ZENDINGSDRANG

Cliënten met een religieuze en/of levensbeschouwelijke zendingsdrang die andere cliënten onevenredig belast.

PSYCHO-ORGANISCHE STOORNIS

Cliënten met een ernstige psycho-organische stoornis, zoals delirium.