SeedZ Zorg is er ook voor jou

🌱

Marike Groeneveld
Algemeen directeur
Lees meer over mijn achtergrond én inspiratie voor SeedZ🌱Zorg
Jacco van Keulen
Algemeen directeur
Lees meer over mijn achtergrond én inspiratie voor SeedZ🌱Zorg

SeedZ🌱Zorg richt zich vanaf 1 mei 2016 op de begeleiding en ondersteuning van een ieder met problemen, bewust kiezen we voor jong en oud door elkaar. SeedZ🌱Zorg heeft vijf doelgroepen waar we ons binnen de hulpverlening op richten. We kiezen bewust voor een beperkt aantal doelgroepen. Onze kracht ligt bij deze doelgroepen en hier hebben we ook de meeste ervaring mee.

🌱

SeedZ🌱Zorg biedt begeleiding & ondersteuning aan mensen met:

  • een lichte verstandelijke beperking ofwel LVB
  • verslavingsproblematiek
  • net uit detentie komen en moeten resocialiseren
  • psychosociale problematiek
  • gedragsproblemen

🌱

Video afspelen

SeedZ🌱Zorg - Podcast Marike Groeneveld - Verder gaan dan de beperking

Video afspelen

SeedZ🌱Zorg - Podcast Marike Groeneveld - Over de mensen die hier werken

🌱

SeedZ🌱Zorg biedt praktische begeleiding & ondersteuning op onderstaande gebieden:

🌱

Visie 🌱 SeedZ Zorg

Met Rotterdamse eigenzinnigheid en pragmatisme biedt SeedZ🌱Zorg mensen inspirerende mogelijkheden om aan hun toekomst te werken. In een eigentijdse broedplaats van leerzame ontmoetingen en creatieve oplossingen realiseren we gezamenlijk deze toekomstverwachting. Hoopvol, zonder bureaucratische hiërarchie. Toegankelijk, zonder gesloten managementdeuren. Energiek, zonder verlammende stagnatie. Maar vooral ook professioneel, waardoor compassie zich duurzaam manifesteert in de talentontwikkeling en het welzijn van mensen met hun droom.

🌱

Missie 🌱 SeedZ Zorg

Door het bieden van inspirerende en pragmatische alternatieven voor hun gebruikelijke bestaan, faciliteert SeedZ🌱Zorg een voedingsbodem tot vakmanschap en duurzame gedragsverandering. Niet door hen geforceerd tegen hun wil ergens bij te betrekken, maar door voor hen een open inclusieve ‘ruimte van mogelijkheden’ te zijn. Voornaamste doel is te ervaren dat cliënten door hun eigen acties er wel bij horen. Daarmee dienen zij de maatschappij en zichzelf in het vergroten van hun onafhankelijkheid en zelfstandigheid.

🌱

Onderstaand meer visie van SeedZ🌱Zorg

🌱

🌱

SeedZ🌱Zorg – Presentatie stakeholders