SeedZ Zorg – Huisvesting

🌱

Het verhaal van de granaatappel
is de inspiratie van SeedZ🌱Zorg

🌱

🌱Huisvesting

🌱

Door omstandigheden kan het soms moeilijk zijn om praktische zaken op orde te houden. Onze hulpverleners helpen graag bij het nemen van de juiste stappen.

Soms is praktische huisvesting en/of 24/7-opvang de gewenste voorwaarde om deze stappen te kunnen maken. SeedZ🌱Zorg biedt dan ook meerdere locaties voor – tijdelijke – huisvesting/opvang. Onder toezicht en begeleiding van onze zorgverleners realiseren onze cliënten een ‘basis van orde’. Hiermee creëren we een fundament waarop men kan werken aan andere problematieken.

 

SeedZ🌱Zorg – Huisvesting | 24/7 Opvang

🌱

Video afspelen

🌱

SeedZ🌱Zorg - Huisvesting - 24/7 Opvang

🌱

🌱

🌱

Video afspelen