SeedZ Zorg biedt 3 locaties voor jouw ontwikkeling


SeedZ Zorg – Podcast – Open in de Afrikaanderwijk


SeedZ Zorg – Video – Welkom in de Afrikaanderwijk

SeedZ Zorg – Video – Werk & Opleiding | De werkplaats

SeedZ Zorg – Video – Huisvesting | 24/7 Opvang


Ik wil ook hulp, want iedereen mag beter worden


SeedZ Zorg – Trainingslocatie

SeedZ Zorg – Ontmoetingslocatie

SeedZ Zorg – Werkplaats

SeedZ Zorg – 24/7 Opvang


IEDEREEN MAG BETER WORDEN