SeedZ Zorg biedt 3 locaties voor jouw ontwikkeling

🌱

Marike Groeneveld
Algemeen directeur
Lees meer over mijn achtergrond én inspiratie voor SeedZ🌱Zorg
Jacco van Keulen
Algemeen directeur
Lees meer over mijn achtergrond én inspiratie voor SeedZ🌱Zorg

SeedZ🌱Zorg richt zich vanaf 1 mei 2016 op de begeleiding en ondersteuning van een ieder met problemen, bewust kiezen we voor jong en oud door elkaar. SeedZ🌱Zorg heeft vijf doelgroepen waar we ons binnen de hulpverlening op richten. We kiezen bewust voor een beperkt aantal doelgroepen. Onze kracht ligt bij deze doelgroepen en hier hebben we ook de meeste ervaring mee.

🌱

SeedZ🌱Zorg biedt begeleiding & ondersteuning aan mensen met:

  • een lichte verstandelijke beperking ofwel LVB
  • verslavingsproblematiek
  • net uit detentie komen en moeten resocialiseren
  • psychosociale problematiek
  • gedragsproblemen

🌱

Video afspelen

SeedZ🌱Zorg - Podcast Marike Groeneveld - Open in de Afrikaanderwijk

Video afspelen

SeedZ🌱Zorg - Welkom in de Afrikaanderwijk

🌱

SeedZ🌱Zorg biedt praktische begeleiding & ondersteuning op onderstaande gebieden:

🌱

🌱

SeedZ🌱Zorg - Ontmoetingslocatie

🌱

🌱

SeedZ🌱Zorg - Trainingslocatie

🌱

🌱

SeedZ🌱Zorg - Werkplaats

🌱

🌱

🌱