Hiermee kunnen we jou helpen

🌱

Marike Groeneveld
Algemeen directeur
Lees meer over mijn achtergrond én inspiratie voor SeedZ🌱Zorg
Jacco van Keulen
Algemeen directeur
Lees meer over mijn achtergrond én inspiratie voor SeedZ🌱Zorg

SeedZ🌱Zorg richt zich vanaf 1 mei 2016 op de begeleiding en ondersteuning van een ieder met problemen, bewust kiezen we voor jong en oud door elkaar. SeedZ🌱Zorg heeft vijf doelgroepen waar we ons binnen de hulpverlening op richten. We kiezen bewust voor een beperkt aantal doelgroepen. Onze kracht ligt bij deze doelgroepen en hier hebben we ook de meeste ervaring mee.

🌱

SeedZ🌱Zorg biedt begeleiding & ondersteuning aan mensen met:

  • een lichte verstandelijke beperking ofwel LVB
  • verslavingsproblematiek
  • net uit detentie komen en moeten resocialiseren
  • psychosociale problematiek
  • gedragsproblemen

🌱

Video afspelen

SeedZ🌱Zorg - Podcast Marike Groeneveld - Waar een dag wordt gemaakt

🌱

SeedZ🌱Zorg biedt praktische begeleiding & ondersteuning op onderstaande gebieden:

🌱

Hoe is het ‘welbevinden’ van de cliënt? Het gaat erom dat de cliënt zijn of haar leven zo leert inrichten dat factoren geen dagelijkse belemmering worden of zijn. Er wordt ingegaan op welke stappen de cliënt kan ondernemen om het heft weer in eigen handen te nemen en de regie over zijn of haar leven te voeren.

 

SeedZ🌱Zorg heeft ter ondersteuning en inspiratie van dit [ontwikkelings]proces, een methode ontwikkeld die we de camouflage methodieken noemen. Kenmerk is dat we door middel van een breed aanbod van trainingen – zie onderstaand – mensen uitdagen zichzelf tegen te komen in een context die ze niet bij voorbaat bekend is.

Klik op de foto voor meer informatie over camouflagemethodiek Zin + Zin = Zinnen
Klik op de foto voor meer informatie over camouflagemethodiek Leren jezelf Motiveren
Klik op de foto voor meer informatie over camouflagemethodiek Je Rugzak = Je Leven
Klik op de foto voor meer informatie over camouflagemethodiek Rappen voor je Leven
Klik op de foto voor meer informatie over camouflagemethodiek Ondernemende Mens
Klik op de foto voor meer informatie over camouflagemethodiek Word Art
Video afspelen

🌱

Voor een ieder is het van belang dat je regelmatig en gezond eet. Om de geestelijke en lichamelijke gezondheid te bevorderen wordt er ook aandacht besteed aan het bewegen. Lichaam en geest staan met elkaar in verbinding. Door aandacht te besteden aan gezond eten en bewegen komen deze beter in balans.

Klik op de foto voor meer informatie over camouflagemethodiek Kook Jezelf Gezond
Klik op de foto voor meer informatie over camouflagemethodiek Fitness Your Lijf
Klik op de foto voor meer informatie over camouflagemethodiek Muay Thai | Kickboxen
Video afspelen
Klik op de foto voor meer informatie over camouflagemethodiek Voetbal voor het Team
Video afspelen

🌱

Klik op de foto voor meer informatie over Geld & Schuld

Door omstandigheden kan het soms moeilijk zijn om praktische geldzaken op orde te houden. Wij werken samen met Pak de Balans: zij zijn een onafhankelijke stichting die ondersteunt bij het creëren van financieel overzicht én het tijdig betalen van de rekeningen. SeedZ🌱Zorg biedt ook ondersteuning bij zaken als bewindvoering en schuldhulpverlening.

🌱

Door omstandigheden kan het soms moeilijk zijn om praktische zaken op orde te houden. Onze hulpverleners helpen graag bij het nemen van de juiste stappen.

Soms is praktische huisvesting en/of 24/7-opvang de gewenste voorwaarde om deze stappen te kunnen maken. SeedZ🌱Zorg biedt dan ook meerdere locaties voor – tijdelijke – huisvesting/opvang. Onder toezicht en begeleiding van onze zorgverleners realiseren onze cliënten een ‘basis van orde’. Hiermee creëren we een fundament waarop men kan werken aan andere problematieken.

Klik op de foto voor meer informatie over Huisvesting | 24/7 Opvang

Huisvesting | 24/7 Opvang

Video afspelen

🌱

Wij helpen graag bij de zoektocht naar een passende functie op de arbeidsmarkt. We kunnen bijvoorbeeld helpen bij het opstellen van een Curriculum Vitae, het oefenen van sollicitatie gesprekken en het netjes reageren op vacatures.

Soms is de afstand tot de arbeidsmarkt echter té groot. In dat geval biedt SeedZ🌱Zorg – als erkend leerbedrijf – verschillende eigen mogelijkheden om praktische leer- en werkervaring op te doen.

Klik op de foto voor meer informatie over Erkend leerbedrijf
Klik op de foto voor meer informatie over camouflagemethodiek Naaien & Stikken

De Werkplaats

Klik op de foto voor meer informatie over de werkplaats
Video afspelen

Leren op locatie

Video afspelen

Be A Bee | Opleiding tot imker

Video afspelen

🌱

Klik op de foto voor meer informatie over camouflagemethodiek Kook Jezelf Gezond

Soms zorgen mensen door omstandigheden minder goed voor zichzelf. Wij zijn hier waakzaam op en ondersteunen bij het proces van inzicht krijgen in verbeterpunten. Zo stimuleren we actief om stappen te ondernemen in zelfverzorging en wijzen bijvoorbeeld op de noodzaak van het innemen van medicatie.

🌱