#COVID-19 – ZORGVERKLARING VAN STICHTING SEEDZ ZORG

In een tijd van angst én afzondering is de – emotionele – lijdensdruk hoog en krachtig. Uitsluiting van onze maatschappij voelt vaak onmachtig en maakt ons weerloos onzeker. Eenzaamheid ontkiemt zich roekeloos en uitzichtloos in het hart van de meest kwetsbaren in onze samenleving.

SeedZ Zorg: wat niet is kan nog dromen… is dé leidraad die onze keuzes bepaalt en handelen stuurt. Onze zorgverlening inspireert. Door de coronacrisis zijn we ons collectief zeer bewust van ‘wat niet is’. En dromen we vaak over het leven van voorheen.

Voorheen – vanaf mei 2016 – heeft SeedZ Zorg vele zorgcliënten weten te inspireren om eenzaamheid en machteloosheid te overwinnen. Dat doen we samen, met elkaar. Om zo een zelfstandige plek in onze maatschappij te verwerven. En dromen waar te maken.

Voor SeedZ Zorg verandert het coronavirus hier niets aan. Weliswaar hebben ook wij onze gedragsregels aangepast om verdere verspreiding te voorkomen. Maar onze zorgcliënten – en hun dromen – blijven bij ons een thuis vinden. In onze opvanglocaties/ & -huizen, onder begeleiding van onze zorgprofessionals, verlenen we hen de zorg en aandacht
die hun toekomst verdient.