Slide SEEDZ ZORG CLIPS | PICS AANPAK CAMOUFLAGE CONTACT

S E E D Z Z O R G begeleiding - ondersteuning LEER MEER OVER SEEDZ ZORG camouflagemethodieken rotterdam-zuid

Slide KORT OVER SEEDZ ZORG Onze Hulpverlening SeedZ Zorg richt zich vanaf 1 mei 2016 op de begeleiding en ondersteuning van een ieder met problemen. Bewust kiezen we voor jong en oud door elkaar. SeedZ Zorg heeft vijf doelgroepen waar we ons binnen de hulpverlening op richten. We focussen ons op een beperkt aantal doelgroepen. Hier ligt onze kracht en hebben we dan ook de meeste ervaring mee.

SeedZ Zorg biedt begeleiding & ondersteuning aan mensen met:

+ een lichte verstandelijke beperking ofwel LVB
+ verslavingsproblematiek
+ net uit detentie komen en moeten resocialiseren
+ psychosociale problematiek
+ gedragsproblemen

SeedZ Zorg in de Afrikaanderwijk

Vrijwel alle initiatieven van SeedZ Zorg kennen haar oorsprong in de complexe maar vooral ook inspirerende Afrikaanderwijk in Rotterdam. Dé wijk van Nederland waar alle ‘tijdloze’ zorgvragen aan de orde komen: armoede, taalachterstand, werkloosheid en maatschappelijke uitsluiting. Vele jaren van investeringen door klassieke zorginstellingen, maakt zeker op Rotterdam-Zuid zichtbaar dat stilstand leidt tot achteruitgang. SeedZ Zorg heeft een pragmatische en optimistische weg voorwaarts ingeslagen. Waarbij de ontwikkeling van cliënten allen het bewijs vormen van de positieve resultaten.
WAT NIET IS KAN NOG DROMEN GEDICHT VAN 'M' - MEER DAN EEN LETTER Luister hier naar 'Wat niet is kan nog dromen'

Trots op Jamiel Onder begeleiding van SeedZ Zorg weer aan het werk bij de gemeente Rotterdam SeedZ Zorg - Erkend Leerbedrijf Diploma [uitreiking] voor praktische horeca vaardigheden SeedZ Zorg Rappen voor je Leven Onder begeleiding van SeedZ Zorg creatief aan het ontwikkelen met camouflagemethodiek - Rappen voor je Leven SeedZ Zorg Werkplaats Met onze zorgbegeleiders wordt gewerkt aan praktische vaardigheden SeedZ Zorg SeedZ Zorg - Werkplaats Met onze zorgbegeleiders wordt gewerkt aan praktische vaardigheden SeedZ Zorg Muay Thai | Kickboxen Onder begeleiding van SeedZ Zorg - Camouflagemethodiek Gezondheid & Beweging Muay Thai - Hoogvliet Voetbal voor het Team Onder begeleiding van SeedZ Zorg - Camouflagemethodiek Gezondheid & Beweging Be a Bee - Leren op Locatie Met onze zorgbegeleiders wordt gewerkt aan praktische vaardigheden SeedZ Zorg Be a Bee - Leren op Locatie Met onze zorgbegeleiders wordt gewerkt aan praktische vaardigheden SeedZ Zorg SeedZ Zorg Darts - Focus Met onze zorgbegeleiders wordt gewerkt aan praktische vaardigheden SeedZ Zorg

Slide BEGELEIDING & ONDERSTEUNING VAN SEEDZ ZORG ONZE AANPAK Met Rotterdamse eigenzinnigheid en pragmatisme biedt SeedZ Zorg mensen inspirerende mogelijkheden om aan hun toekomst te werken. In een eigentijdse broedplaats van leerzame ontmoetingen en creatieve oplossingen realiseren we gezamenlijk deze toekomstverwachting. 
Hoopvol, zonder bureaucratische hiërarchie. Toegankelijk, zonder gesloten managementdeuren. Energiek, zonder verlammende stagnatie. Maar vooral ook professioneel, waardoor compassie zich duurzaam manifesteert in de talentontwikkeling en het welzijn van mensen met hun droom.

Door het bieden van inspirerende en pragmatische alternatieven voor hun gebruikelijke bestaan, faciliteert SeedZ Zorg een voedingsbodem tot vakmanschap en duurzame gedragsverandering. Niet door hen geforceerd tegen hun wil ergens bij te betrekken, maar door voor hen een open inclusieve ruimte van mogelijkheden te zijn. 
Voornaamste doel is te ervaren dat cliënten door hun eigen acties er wel bij horen. Daarmee dienen zij de maatschappij en zichzelf in het vergroten van hun onafhankelijkheid en zelfstandigheid.
LEER MEER OVER ONZE AANPAK Contact met SeedZ Zorg
huisvesting @ SeedZ Zorg geld & schuld @ SeedZ Zorg persoonlijk welzijn @ SeedZ Zorg gezondheid & beweging @ SeedZ Zorg opleiding & werk @ SeedZ Zorg hygiëne & gezondheid @ SeedZ Zorg

Slide S E E D Z Z O R G begeleiding - ondersteuning LEER MEER OVER SEEDZ ZORG CAMOUFLAGEMETHODIEKEN camouflagemethodieken Rotterdam-Zuid

Slide CAMOUFLAGEMETHODIEKEN VAN SEEDZ ZORG ONZE WERKWIJZE SeedZ Zorg heeft een methodiek ontwikkeld die we de camouflage methodieken noemen. Kenmerk is dat we door middel van een breed aanbod van trainingen mensen uitdagen zichzelf tegen te komen in een context die ze niet bij voorbaat bekend is. Door het opdoen van allerlei ervaringen zullen zij zichzelf en hun omgeving anders gaan bekijken. Dit leidt vaak tot een gedragsverandering die nodig is om weer eigen regie op het leven te nemen en weer actief deel te nemen aan de samenleving. De resultaten die we hiermee behalen zijn bijzonder positief te noemen. Zowel cliënten als hun families zijn vaak zeer verrast over de ontwikkeling die zij doormaken. In plaats van te praten over sociale vaardigheden, sollicitatie vaardigheden enz., laten we ze bezig zijn met sport, spel, theater, koken, muziek etc. Dat ze daarbij vaardigheden aanleren die nodig zijn om sociaal te functioneren of die nodig zijn om aan het werk te gaan, is gecamoufleerd; vandaar de naam camouflage methodiek.
SPORT, SPEL, THEATER, KOKEN EN MUZIEK Contact met SeedZ Zorg over camouflagemethodieken
innerlijke groei @ SeedZ Zorg talentontwikkeling @ SeedZ Zorg zelfvertrouwen @ SeedZ Zorg natuurlijke groei @ SeedZ Zorg motivatie @ SeedZ Zorg creativiteit @ SeedZ Zorg

Slide Marike Slide Shu-Ayb Slide Jeremy Slide Liza Slide Mehmet Slide Delina Slide Mohamed Hassan Slide Monique

CONTACT MET SEEDZ ZORG Joubertstraat 2F
3072 XW  Rotterdam
Ma - Vrij - 09:00 - 17:00

Marike Groeneveld
m.groeneveld@seedzzorg.nl

Jacco van Keulen
j.vankeulen@seedzzorg.nl

KvK-nummer SeedZ Zorg
KvK 65688163
010 21 07 86 6 info@SEEDZZORG.NL
WAT NIET IS KAN NOG DROMEN ONTWIKKELING IS OOK WEER DE WEG NAAR BOVEN VINDEN

Slide FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM Copyright 2020 SeedZ Zorg Nieuwsbrief Privacy Uitsluitingscriteria