Skip to content

WELKOM BIJ SEEDZ ZORG

SeedZ Zorg richt zich vanaf 1 mei 2016 op de begeleiding en ondersteuning van een ieder met problemen. Bewust kiezen we voor jong en oud door elkaar. SeedZ Zorg heeft vijf doelgroepen waar we ons binnen de hulpverlening op richten. We focussen ons op een beperkt aantal doelgroepen. Hier ligt onze kracht en hebben we dan ook de meeste ervaring mee.

WAT NIET IS KAN NOG DROMEN

SEEDZ ZORG IN DE ROTTERDAMSE AFRIKAANDERWIJK

Vrijwel alle initiatieven van SeedZ Zorg kennen haar oorsprong in de complexe maar vooral ook inspirerende Afrikaanderwijk in Rotterdam. Dé wijk van Nederland waar alle ‘tijdloze’ zorgvragen aan de orde komen: armoede, taalachterstand, werkloosheid en maatschappelijke uitsluiting. Vele jaren van investeringen door klassieke zorginstellingen, maakt zeker op Rotterdam-Zuid zichtbaar dat stilstand leidt tot achteruitgang. SeedZ Zorg heeft een eigenzinnige, pragmatische en optimistische weg voorwaarts ingeslagen. Waarbij de ontwikkeling van onze cliënten allen het bewijs vormen van de positieve resultaten.

WAT NIET IS KAN NOG DROMEN 

SEEDZ ZORG BIEDT
BEGELEIDING & ONDERSTEUNING

SeedZ Zorg biedt begeleiding & ondersteuning aan mensen – met –

– een lichte verstandelijke beperking [LVB]
– verslavingsproblematiek
– die net uit detentie komen en moeten resocialiseren
– psychosociale problematiek
– gedragsproblemen

WAT NIET IS KAN NOG DROMEN

Video afspelen

POETRY VIDEO - WAT NIET IS KAN NOG DROMEN

WELKE BEGELEIDING & ONDERSTEUNING BIEDT SEEDZ ZORG

WAT NIET IS KAN NOG DROMEN

GELD & SCHULD

Door omstandigheden kan het soms moeilijk zijn om praktische geldzaken op orde te houden. Wij werken samen met Pak de Balans: zij zijn een onafhankelijke stichting die ondersteunt bij het creëren van financieel overzicht én het tijdig betalen van de rekeningen.

 
SeedZ Zorg biedt ook ondersteuning bij zaken als bewindvoering en schuldhulpverlening.

WAT NIET IS KAN NOG DROMEN

PERSOONLIJK WELZIJN

Hoe is het ‘welbevinden’ van de cliënt? Het gaat erom dat de cliënt zijn of haar leven zo leert inrichten dat factoren geen dagelijkse belemmering worden of zijn.


Er wordt ingegaan op welke stappen de cliënt kan ondernemen om het heft weer in eigen handen te nemen en de regie over zijn of haar leven te voeren.


SeedZ Zorg heeft ter ondersteuning en inspiratie van dit [ontwikkelings]proces, een methode ontwikkeld die we de camouflage methodieken noemen. Kenmerk is dat we door middel van een breed aanbod van trainingen – zie onderstaand – mensen uitdagen zichzelf tegen te komen in een context die ze niet bij voorbaat bekend is.

WAT NIET IS KAN NOG DROMEN

GEZONDHEID & BEWEGING

Voor een ieder is het van belang dat je regelmatig en gezond eet. Om de geestelijke en lichamelijke gezondheid te bevorderen wordt er ook aandacht besteed aan het bewegen.


Lichaam en geest staan met elkaar in verbinding. Door aandacht te besteden aan gezond eten en bewegen komen deze beter in balans.

WAT NIET IS KAN NOG DROMEN

HUISVESTING - 24|7 OPVANG

Door omstandigheden kan het soms moeilijk zijn om praktische zaken op orde te houden. Onze zorgbegeleiders helpen graag bij het nemen van de juiste stappen.
Soms is praktische huisvesting en/of 24/7-opvang de gewenste voorwaarde om deze stappen te kunnen maken. SeedZ Zorg biedt dan ook meerdere locaties [12] voor – tijdelijke – huisvesting/opvang. 

Onder toezicht en begeleiding van onze begeleiders realiseren onze cliënten een ‘basis van orde’. Hiermee creëren we een fundament waarop men kan werken aan andere problematieken.

WAT NIET IS KAN NOG DROMEN

HYGIËNE & GEZONDHEID

Soms zorgen mensen door omstandigheden minder goed voor zichzelf. Wij zijn hier waakzaam op en ondersteunen bij het proces van inzicht krijgen in verbeterpunten. Zo stimuleren we actief om stappen te ondernemen in zelfverzorging en wijzen bijvoorbeeld op de noodzaak van het innemen van medicatie.

WAT NIET IS KAN NOG DROMEN

OPLEIDING & WERK

Wij helpen graag bij de zoektocht naar een passende functie op de arbeidsmarkt. We kunnen bijvoorbeeld helpen bij het opstellen van een Curriculum Vitae, het oefenen van sollicitatie gesprekken en het netjes reageren op vacatures.


Soms is de afstand tot de arbeidsmarkt echter te groot. In dat geval biedt SeedZ Zorg – als erkend leerbedrijf – verschillende eigen mogelijkheden om praktische leer- en werkervaring op te doen.

WAT NIET IS KAN NOG DROMEN

Video afspelen

DOCU VIDEO - JAMIEL KAN HET DAK OP

HET EIGENZINNIG PRAGMATISME VAN
SEEDZ ZORG

WAT NIET IS KAN NOG DROMEN

ROTTERDAMS EIGENZINNIG

Met Rotterdamse eigenzinnigheid en pragmatisme biedt SeedZ Zorg mensen inspirerende mogelijkheden om aan hun toekomst te werken. In een eigentijdse broedplaats van leerzame ontmoetingen en creatieve oplossingen realiseren we gezamenlijk deze toekomstverwachting. 


Hoopvol, zonder bureaucratische hiërarchie. Toegankelijk, zonder gesloten managementdeuren. Energiek, zonder verlammende stagnatie. Maar vooral ook professioneel, waardoor compassie zich duurzaam manifesteert in de talentontwikkeling en het welzijn van mensen met hun droom.

WAT NIET IS KAN NOG DROMEN

ROTTERDAMS PRAGMATISME

Door het bieden van inspirerende en pragmatische alternatieven voor hun gebruikelijke bestaan, faciliteert SeedZ Zorg een voedingsbodem tot vakmanschap en duurzame gedragsverandering. Niet door hen geforceerd tegen hun wil ergens bij te betrekken, maar door voor hen een open inclusieve ruimte van mogelijkheden te zijn.

 
Voornaamste doel is te ervaren dat cliënten door hun eigen acties er wel bij horen. Daarmee dienen zij de maatschappij en zichzelf in het vergroten van hun onafhankelijkheid en zelfstandigheid.

WAT NIET IS KAN NOG DROMEN

CAMOUFLAGE
METHODIEKEN

WAT NIET IS KAN NOG DROMEN

  • SeedZ Zorg biedt een uniek aanbod aan trainingen [camouflage methodieken]
  • SeedZ Zorg geeft nieuwe ervaringen om de wereld opnieuw te ervaren
  • Regie op het eigen leven door gedragsverandering
  • Sport, spel, theater, koken, taal & muziek zijn de basis van onze methodiek

WAT ZIJN CAMOUFLAGE METHODIEKEN

SeedZ Zorg heeft een methodiek ontwikkeld die we de camouflage methodieken noemen. Kenmerk is dat we door middel van een breed aanbod van trainingen mensen uitdagen zichzelf tegen te komen in een context die ze niet bij voorbaat bekend is. Door het opdoen van allerlei ervaringen zullen zij zichzelf en hun omgeving anders gaan bekijken. Dit leidt vaak tot een gedragsverandering die nodig is om weer eigen regie op het leven te nemen en weer actief deel te nemen aan de samenleving.

WAT NIET IS KAN NOG DROMEN

SPORT, SPEL, THEATER, KOKEN, TAAL & MUZIEK

De resultaten die we hiermee behalen zijn bijzonder positief te noemen. Zowel cliënten als hun families zijn vaak zeer verrast over de ontwikkeling die zij doormaken. In plaats van te praten over sociale vaardigheden, sollicitatie vaardigheden enz., laten we ze bezig zijn met sport, spel, theater, koken, taal en muziek. Dat ze daarbij vaardigheden aanleren die nodig zijn om sociaal te functioneren of die nodig zijn om aan het werk te gaan, is gecamoufleerd; vandaar de naam camouflage methodiek.

WAT NIET IS KAN NOG DROMEN

Video afspelen

VIDEO CAMOUFLAGE METHODIEK - RAPPEN VOOR JE LEVEN

ONS INSPIRERENDE AANBOD CAMOUFLAGE METHODIEKEN

WAT NIET IS KAN NOG DROMEN

CREATIVITEIT

RAPPEN VOOR JE LEVEN

KOOK JEZELF GEZOND

De jongeren vormen samen een team. Zowel jongeren als coaches leveren recepten aan. Na de selectie wordt elke week gewerkt aan de uitvoering van van de recepten. De taken die in toerbeurt worden uitgevoerd zijn:
Kookactiviteiten.
Uitschrijven van het recept voor een kookboek.
Fotograferen van de verschillende stappen van het kookproces.


Het proces van deze training wordt afgesloten met het maken van een kookboek.


In deze training zal de jongere dus op verschillende gebieden actief zijn, zoals koken, fotograferen van gerechten, schrijven van recepten en informatie delen op het internet. Het kookteam zal op elkaar ingespeeld raken en leren om samen voor het eindresultaat te gaan.

NAAIEN & STIKKEN

WAT NIET IS KAN NOG DROMEN

ZELFVERTROUWEN

ONDERNEMENDE MENS

In deze training krijgt de jongere zicht op zijn eigen ondernemend-zijn. Dat heeft hij immers nodig om zijn leven vorm te geven en stappen te zetten. Gedurende enkele bijeenkomsten geeft de jongere antwoord op een aantal essentiële vragen over zijn eigen leven. Hij leert op deze wijze zichzelf bewuster kennen. Uiteindelijk staat de jongere stil bij de vraag wat is mijn droom voor mijn leven en in hoeverre heb ik de power om dat waar te maken? Wat moet ik doen en wat kan ik beter laten.

MUAY THAI KICKBOXEN

Muay Thai (je spreekt uit: Moei Thei. Muay betekent gevecht of vechter. Dus vertaling : Thais gevecht) is ontstaan uit eeuwenoude oorlogskunsten van de Thaise soldaten en behoort nog steeds tot de sportcultuur van Thailand. Het Muay Thai boksen bestaat uit een gevecht waarin alle lichaamsdelen gebruikt kunnen worden.

Wij zien bij ons dat mensen veel meer zelfvertrouwen verkrijgen en zich zeer weerbaar op kunnen stellen wat in onze maatschappij geen overbodige luxe is.

FITNESS YOUR LIJF

WAT NIET IS KAN NOG DROMEN

TALENTONTWIKKELING

WORD ART

Informatie over camouflagemethodiek Word Art volgt.

WAT NIET IS KAN NOG DROMEN

NATUURLIJKE GROEI

JE RUGZAK = JE LEVEN

In deze training gaat de jongere aan de slag met zijn/haar rugzak, de dingen in zijn/haar leven en uit het verleden. In elke les komt een ander thema aan bod. De jongere zet op een rij wat hij/zij allemaal meedraagt. Het ene zal hem/haar lichter maken, het ander zwaarder. Door een groter bewustzijn hiervan kan de jongere besluiten belemmerende dingen uit zijn rugzak achterwege te laten.


De jongere doet iedere week mee aan een activiteit of opdracht. Verschillende werkvormen worden gebruikt, zoals rollenspelen, film kijken, foto’s maken en thuisopdrachten. Bij iedere opdracht laat de jongere iets van zichzelf zien. Er wordt geluisterd naar elkaar. Wederzijds vertrouwen wordt opgebouwd, wat bijdraagt aan een gemotiveerde deelname.

VOETBAL VOOR HET TEAM

WAT NIET IS KAN NOG DROMEN

MOTIVATIE

LEREN JEZELF MOTIVEREN

Informatie over camouflagemethodiek Leren Jezelf Motiveren volgt.

WAT NIET IS KAN NOG DROMEN

INNERLIJKE GROEI

Meer informatie over innerlijke groei volgt.

WAT NIET IS KAN NOG DROMEN

SEEDZ ZORG PODCASTS DOOR MARIKE GROENEVELD

WAT NIET IS KAN NOG DROMEN

OPEN IN DE AFRIKAANDERWIJK

VERDER DAN DE BEPERKING

SAMEN MAKEN WE DE DAG

TROTS ZIJN OP JEZELF EN ELKAAR

MENSEN DIE ER WERKEN

CONTACT & ADRES VAN SEEDZ ZORG

WAT NIET IS KAN NOG DROMEN

STICHTING SEEDZ ZORG
Brede Hilledijk 76
3072 KK Rotterdam

- ma. - vrij. - 09.00 - 17.00 uur -

010 21 07 86 6

MARIKE GROENEVELD

m.groeneveld@seedzzorg.nl

JACCO VAN KEULEN

j.vankeulen@seedzzorg.nl

info@seedzzorg.nl

KVK-NR. SEEDZ ZORG

KvK - 65688163

WAT NIET IS KAN NOG DROMEN

HANDBOEK KWALITEIT

copyright
stichting seedz zorg - 2021

WAT NIET IS KAN NOG DROMEN

open in de afrikaanderwijk

PODCAST DOOR MARIKE GROENEVELD