Skip to content Skip to footer

Hulpverlening
Camouflagemethodieken
Wat niet is kan nog dromen

SeedZ Zorg - Onze Hulpverlening

SeedZ Zorg richt zich vanaf 1 mei 2016 op de begeleiding en ondersteuning van een ieder met problemen. Bewust kiezen we voor jong en oud door elkaar. SeedZ Zorg heeft vijf doelgroepen waar we ons binnen de hulpverlening op richten. We focussen ons op een beperkt aantal doelgroepen. Hier ligt onze kracht en hebben we dan ook de meeste ervaring mee.

SeedZ Zorg biedt Begeleiding & Ondersteuning

SeedZ Zorg biedt begeleiding & ondersteuning aan mensen met:

+ een lichte verstandelijke beperking ofwel LVB
+ verslavingsproblematiek
+ net uit detentie komen en moeten resocialiseren
+ psychosociale problematiek
+ gedragsproblemen

Onze Zorgbegeleiders

SeedZ Zorg heeft al vele zorgcli√ęnten weten te inspireren om eenzaamheid en machteloosheid te overwinnen. Dat doen we samen, met elkaar. Om zo onze cli√ęnten een zelfstandige plek in de maatschappij te verwerven. En hun dromen waar te maken.

SeedZ Zorg - Camouflagemethodieken

SeedZ Zorg heeft een methodiek ontwikkeld die we de camouflage methodieken noemen. Kenmerk is dat we door middel van een breed aanbod van trainingen mensen uitdagen zichzelf tegen te komen in een context die ze niet bij voorbaat bekend is. Door het opdoen van allerlei ervaringen zullen zij zichzelf en hun omgeving anders gaan bekijken. Dit leidt vaak tot een gedragsverandering die nodig is om weer eigen regie op het leven te nemen en weer actief deel te nemen aan de samenleving. De resultaten die we hiermee behalen zijn bijzonder positief te noemen. Zowel cli√ęnten als hun families zijn vaak zeer verrast over de ontwikkeling die zij doormaken. In plaats van te praten over sociale vaardigheden, sollicitatie vaardigheden enz., laten we ze bezig zijn met sport, spel, theater, koken, muziek etc. Dat ze daarbij vaardigheden aanleren die nodig zijn om sociaal te functioneren of die nodig zijn om aan het werk te gaan, is gecamoufleerd; vandaar de naam camouflage methodiek.

SeedZ Zorg - Nieuws

#COVID-19 - ZORGVERKLARING VAN STICHTING SEEDZ ZORG

In een tijd van angst én afzondering is de - emotionele - lijdensdruk hoog en krachtig. Uitsluiting van onze maatschappij voelt vaak onmachtig en maakt ons weerloos onzeker. Eenzaamheid ontkiemt zich roekeloos en uitzichtloos in het hart van de meest kwetsbaren in onze samenleving.

SeedZ Zorg: wat niet is kan nog dromen‚Ķ is d√© leidraad die onze keuzes bepaalt en handelen stuurt. Onze zorgverlening inspireert. Door de coronacrisis zijn we ons collectief zeer bewust van ‚Äėwat niet is‚Äô. En dromen we vaak over het leven van voorheen.

Voorheen - vanaf mei 2016 - heeft SeedZ Zorg vele zorgcli√ęnten weten te inspireren om eenzaamheid en machteloosheid te overwinnen. Dat doen we samen, met elkaar. Om zo een zelfstandige plek in onze maatschappij te verwerven. En dromen waar te maken.

Voor SeedZ Zorg verandert het coronavirus hier niets aan. Weliswaar hebben ook wij onze gedragsregels aangepast om verdere verspreiding te voorkomen. Maar onze zorgcli√ęnten - en hun dromen - blijven bij ons een thuis vinden. In onze opvanglocaties/ & -huizen, onder begeleiding van onze zorgprofessionals, verlenen we hen de zorg en aandacht
die hun toekomst verdient.

Waar kunt u ons vinden

Contact met SeedZ Zorg

SeedZ Zorg

Joubertstraat 2F
3072 XW. Rotterdam
Ma - Vrij, 09:00 - 17:00

Contact met SeedZ Zorg

010 21 07 86 6

Marike Groeneveld
m.groeneveld@seedzzorg.nl

Jacco van Keulen
j.vankeulen@seedzzorg.nl