Skip to content

Slide SEEDZ ZORG EIGENZINNIG
PRAGMATISME
CAMOUFLAGE
METHODIEKEN
CONTACT

GELD & SCHULD BEGELEIDING & ONDERSTEUNING 'GELD & SCHULD' BIJ SEEDZ ZORG BEGELEIDING & ONDERSTEUNING CAMOUFLAGEMETHODIEKEN ROTTERDAM-ZUID AFRIKAANDERWIJK MUAY THAI KICKBOXEN CAMOUFLAGEMETHODIEK 'MUAY THAI KICKBOXEN' BIJ SEEDZ ZORG BEGELEIDING & ONDERSTEUNING CAMOUFLAGEMETHODIEKEN ROTTERDAM-ZUID AFRIKAANDERWIJK ERKEND LEERBEDRIJF BEGELEIDING & ONDERSTEUNING IN DE WERKPLAATS VAN SEEDZ ZORG BEGELEIDING & ONDERSTEUNING CAMOUFLAGEMETHODIEKEN ROTTERDAM-ZUID AFRIKAANDERWIJK VOETBAL VOOR HET TEAM CAMOUFLAGEMETHODIEK 'VOETBAL VOOR HET TEAM' BIJ SEEDZ ZORG BEGELEIDING & ONDERSTEUNING CAMOUFLAGEMETHODIEKEN ROTTERDAM-ZUID AFRIKAANDERWIJK HUISVESTING | 24/7 OPVANG HUISVESTING ALS PRAKTISCHE ONDERSTEUNING BIJ SEEDZ ZORG BEGELEIDING & ONDERSTEUNING CAMOUFLAGEMETHODIEKEN ROTTERDAM-ZUID AFRIKAANDERWIJK

Slide SEEDZ ZORG IN HET KORT SeedZ Zorg richt zich vanaf 1 mei 2016 op de begeleiding en ondersteuning van een ieder met problemen. Bewust kiezen we voor jong en oud door elkaar. SeedZ Zorg heeft vijf doelgroepen waar we ons binnen de hulpverlening op richten. We focussen ons op een beperkt aantal doelgroepen. Hier ligt onze kracht en hebben we dan ook de meeste ervaring mee. SEEDZ ZORG Hulpverlening SeedZ Zorg biedt begeleiding & ondersteuning aan mensen - met -

- een lichte verstandelijke beperking [LVB]
- verslavingsproblematiek
- die net uit detentie komen en moeten resocialiseren
- psychosociale problematiek
- gedragsproblemen
SEEDZ ZORG IN DE AFRIKAANDERWIJK Vrijwel alle initiatieven van SeedZ Zorg kennen haar oorsprong in de complexe maar vooral ook inspirerende Afrikaanderwijk in Rotterdam. Dé wijk van Nederland waar alle ‘tijdloze’ zorgvragen aan de orde komen: armoede, taalachterstand, werkloosheid en maatschappelijke uitsluiting. Vele jaren van investeringen door klassieke zorginstellingen, maakt zeker op Rotterdam-Zuid zichtbaar dat stilstand leidt tot achteruitgang. SeedZ Zorg heeft een eigenzinnige, pragmatische en optimistische weg voorwaarts ingeslagen. Waarbij de ontwikkeling van onze cliënten allen het bewijs vormen van de positieve resultaten.
WAT NIET IS KAN NOG DROMEN GEDICHT VAN 'M' - MEER DAN EEN LETTER Luister hier naar 'Wat niet is kan nog dromen'

WERK & OPLEIDING PRAKTISCHE LEERBEGELEIDING OP LOCATIE VAN SEEDZ ZORG BEGELEIDING & ONDERSTEUNING CAMOUFLAGEMETHODIEKEN ROTTERDAM-ZUID AFRIKAANDERWIJK GEZONDHEID & BEWEGING BEGELEIDING & ONDERSTEUNING 'GEZONDHEID & BEWEGING' BIJ SEEDZ ZORG BEGELEIDING & ONDERSTEUNING CAMOUFLAGEMETHODIEKEN ROTTERDAM-ZUID AFRIKAANDERWIJK PERSOONLIJK WELZIJN BEGELEIDING & ONDERSTEUNING 'PERSOONLIJK WELZIJN' BIJ SEEDZ ZORG BEGELEIDING & ONDERSTEUNING CAMOUFLAGEMETHODIEKEN ROTTERDAM-ZUID AFRIKAANDERWIJK HYGIENE & GEZONDHEID BEGELEIDING & ONDERSTEUNING 'HYGIENE & GEZONDHEID' BIJ SEEDZ ZORG BEGELEIDING & ONDERSTEUNING CAMOUFLAGEMETHODIEKEN ROTTERDAM-ZUID AFRIKAANDERWIJK TALENTONTWIKKELING CAMOUFLAGEMETHODIEK 'WORD ART' BIJ SEEDZ ZORG BEGELEIDING & ONDERSTEUNING CAMOUFLAGEMETHODIEKEN ROTTERDAM-ZUID AFRIKAANDERWIJK
Camouflagemethodiek 'Word Art' - Thema: Dromen in de spotlight

Slide SEEDZ ZORG - ROTTERDAMS EIGENZINNIG Met Rotterdamse eigenzinnigheid en pragmatisme biedt SeedZ Zorg mensen inspirerende mogelijkheden om aan hun toekomst te werken. In een eigentijdse broedplaats van leerzame ontmoetingen en creatieve oplossingen realiseren we gezamenlijk deze toekomstverwachting. 
Hoopvol, zonder bureaucratische hiërarchie. Toegankelijk, zonder gesloten managementdeuren. Energiek, zonder verlammende stagnatie. Maar vooral ook professioneel, waardoor compassie zich duurzaam manifesteert in de talentontwikkeling en het welzijn van mensen met hun droom.
SEEDZ ZORG - ROTTERDAMS PRAGMATISME Door het bieden van inspirerende en pragmatische alternatieven voor hun gebruikelijke bestaan, faciliteert SeedZ Zorg een voedingsbodem tot vakmanschap en duurzame gedragsverandering. Niet door hen geforceerd tegen hun wil ergens bij te betrekken, maar door voor hen een open inclusieve ruimte van mogelijkheden te zijn. 
Voornaamste doel is te ervaren dat cliënten door hun eigen acties er wel bij horen. Daarmee dienen zij de maatschappij en zichzelf in het vergroten van hun onafhankelijkheid en zelfstandigheid.
SEEDZ ZORG - EIGENZINNIG PRAGMATISME
LEER MEER OVER ONS EIGENZINNIG PRAGMATISME Contact met SeedZ Zorg
huisvesting @ SeedZ Zorg geld & schuld @ SeedZ Zorg persoonlijk welzijn @ SeedZ Zorg gezondheid & beweging @ SeedZ Zorg opleiding & werk @ SeedZ Zorg hygiëne & gezondheid @ SeedZ Zorg
Korte filmimpressie over 'Jamiel kan het dak op'
Video afspelen

RAPPEN VOOR JE LEVEN BEGELEIDING & ONDERSTEUNING CAMOUFLAGEMETHODIEK 'RAPPEN VOOR JE LEVEN' BIJ SEEDZ ZORG CAMOUFLAGEMETHODIEKEN ROTTERDAM-ZUID AFRIKAANDERWIJK ERKEND LEERBEDRIJF PRAKTISCHE LEERBEGELEIDING IN DE WERKPLAATS VAN SEEDZ ZORG BEGELEIDING & ONDERSTEUNING CAMOUFLAGEMETHODIEKEN ROTTERDAM-ZUID AFRIKAANDERWIJK LEREN JEZELF MOTIVEREN CAMOUFLAGEMETHODIEK 'LEREN JEZELF MOTIVEREN' BIJ SEEDZ ZORG BEGELEIDING & ONDERSTEUNING CAMOUFLAGEMETHODIEKEN ROTTERDAM-ZUID AFRIKAANDERWIJK VOETBAL VOOR HET TEAM CAMOUFLAGEMETHODIEK 'VOETBAL VOOR HET TEAM' BIJ SEEDZ ZORG BEGELEIDING & ONDERSTEUNING CAMOUFLAGEMETHODIEKEN ROTTERDAM-ZUID AFRIKAANDERWIJK JE RUGZAK = JE LEVEN CAMOUFLAGEMETHODIEK 'JE RUGZAK = JE LEVEN' BIJ SEEDZ ZORG BEGELEIDING & ONDERSTEUNING CAMOUFLAGEMETHODIEKEN ROTTERDAM-ZUID AFRIKAANDERWIJK
Inspiratie gedichten van cliënten SeedZ Zorg - Project: Reclame maken voor jezelf

Slide SEEDZ ZORG - CAMOUFLAGEMETHODIEKEN SeedZ Zorg heeft een methodiek ontwikkeld die we de camouflage methodieken noemen. Kenmerk is dat we door middel van een breed aanbod van trainingen mensen uitdagen zichzelf tegen te komen in een context die ze niet bij voorbaat bekend is. Door het opdoen van allerlei ervaringen zullen zij zichzelf en hun omgeving anders gaan bekijken. Dit leidt vaak tot een gedragsverandering die nodig is om weer eigen regie op het leven te nemen en weer actief deel te nemen aan de samenleving. De resultaten die we hiermee behalen zijn bijzonder positief te noemen. Zowel cliënten als hun families zijn vaak zeer verrast over de ontwikkeling die zij doormaken. In plaats van te praten over sociale vaardigheden, sollicitatie vaardigheden enz., laten we ze bezig zijn met sport, spel, theater, koken, taal en muziek. Dat ze daarbij vaardigheden aanleren die nodig zijn om sociaal te functioneren of die nodig zijn om aan het werk te gaan, is gecamoufleerd; vandaar de naam camouflage methodiek.
SEEDZ ZORG BIEDT ONDERSTEUNING EN BEGELEIDING VOOR INNERLIJKE GROEI, ZELFVERTROUWEN, MOTIVATIE, TALENTONTWIKKELING, NATUURLIJK GROEIEN & CREATIVITEIT.
SPORT, SPEL, THEATER, KOKEN, TAAL EN MUZIEK Contact met SeedZ Zorg over camouflagemethodieken
innerlijke groei @ SeedZ Zorg talentontwikkeling @ SeedZ Zorg zelfvertrouwen @ SeedZ Zorg natuurlijke groei @ SeedZ Zorg motivatie @ SeedZ Zorg creativiteit @ SeedZ Zorg
Korte filmimpressie van camouflagemethodiek 'Rappen voor je Leven'
Video afspelen
Affiches door cliënten en zorgbegeleiders SeedZ Zorg - Project: Reclame maken voor jezelf

CONTACT MET SEEDZ ZORG Joubertstraat 2F
3072 XW  Rotterdam
Ma - Vrij - 09:00 - 17:00

Marike Groeneveld
m.groeneveld@seedzzorg.nl

Jacco van Keulen
j.vankeulen@seedzzorg.nl

KvK-nummer SeedZ Zorg
KvK 65688163
010 21 07 86 6 info@SEEDZZORG.NL
WAT NIET IS KAN NOG DROMEN JEZELF ONTWIKKELEN IS OOK WEER DE WEG NAAR BOVEN VINDEN.
Open in de Afrikaanderwijk
Video afspelen
Verder dan de beperking
Video afspelen
Samen maken we de dag
Video afspelen
Trots zijn op jezelf en elkaar
Video afspelen
Mensen die er werken
Video afspelen

Slide FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM Copyright 2020 SeedZ Zorg Nieuwsbrief Privacy Uitsluitingscriteria