SEEDZ ZORG

DOELGROEPEN

HULPVERLENING
& BEGELEIDING

CAMOUFLAGE
METHODIEKEN

TRAININGEN

TRAININGEN

CONTACT

ROUTE

wat niet is kan nog dromen
wat niet is kan nog dromen

KANTOOR SEEDZ ZORG

Brede Hilledijk 76

3072 KK  Rotterdam

ONTMOETINGSLOCATIE

Hillelaan 46B

3072 JE  Rotterdam

KANTOOR SEEDZ ZORG

Brede Hilledijk 76

3072 KK  Rotterdam

ONTMOETINGSLOCATIE

Hillelaan 46B

3072 JE  Rotterdam

TRAININGSLOCATIE

Joubertstraat 2F

3072 XF  Rotterdam

WERKPLAATS

Cronjéstraat 1C

3072 XK  Rotterdam

TRAININGSLOCATIE

Joubertstraat 2F

3072 XF  Rotterdam

WERKPLAATS

Cronjéstraat 1C

3072 XK  Rotterdam

video – camouflage methodiek

‘rappen voor je leven’

SeedZ Zorg is een kleurrijke verzameling van menselijke 'bouwblokken'. Onze zorgbegeleiders, de cliënten. Allen hebben we een kleurrijk verhaal. Een complex van herinneringen, talenten, verlangens en gedragsvormen. Vanuit dit perspectief bouwen we aan een optimistische toekomst. Met ons gezamenlijke credo: 'wat niet is kan nog dromen'.

soundcloud Marike Groeneveld/de mensen die er werken

soundcloud Marike Groeneveld/verder gaan dan de beperking

soundcloud Marike Groeneveld/samen maken we de dag

KANTOOR SEEDZ ZORG

Brede Hilledijk 76

3072 KK  Rotterdam

ONTMOETINGSLOCATIE

Hillelaan 46B

3072 JE  Rotterdam

TRAININGSLOCATIE

Joubertstraat 2F

3072 XF  Rotterdam

WERKPLAATS

Cronjéstraat 1C

3072 XK  Rotterdam

SeedZ Zorg richt zich vanaf 1 mei 2016 op de begeleiding en ondersteuning van een ieder met problemen. Bewust kiezen we voor jong en oud door elkaar. SeedZ Zorg heeft vijf doelgroepen waar we ons binnen de hulpverlening op richten. We focussen ons op een beperkt aantal doelgroepen. Hier ligt onze kracht en hebben we dan ook de meeste ervaring mee.

promo – wat niet is kan nog dromen

Vrijwel alle initiatieven van SeedZ Zorg kennen haar oorsprong in de complexe maar vooral ook inspirerende Afrikaanderwijk in Rotterdam. Dé wijk van Nederland waar alle ‘tijdloze’ zorgvragen aan de orde komen: armoede, taalachterstand, werkloosheid en maatschappelijke uitsluiting. Vele jaren van investeringen door klassieke zorginstellingen, maakt zeker op Rotterdam-Zuid zichtbaar dat stilstand leidt tot achteruitgang. SeedZ Zorg heeft een eigenzinnige, pragmatische en optimistische weg voorwaarts ingeslagen. Waarbij de ontwikkeling van onze cliënten allen het bewijs vormen van de positieve resultaten.

WAT NIET IS KAN NOG DROMEN

video – jamiel kan het dak op

SEEDZ ZORG / HULPVERLENING & BEGELEIDING

video – voetbal voor het team

video – be a bee

GELD &
SCHULD

Door omstandigheden kan het soms moeilijk zijn om praktische geldzaken op orde te houden. Wij werken samen met Pak de Balans: zij zijn een onafhankelijke stichting die ondersteunt bij het creëren van financieel overzicht én het tijdig betalen van de rekeningen. SeedZ Zorg biedt ook ondersteuning bij zaken als bewindvoering en schuldhulpverlening.
hulpverlening & begeleiding

HUISVESTING /24-7 OPVANG

Door omstandigheden kan het soms moeilijk zijn om praktische zaken op orde te houden. Onze zorgbegeleiders helpen graag bij het nemen van de juiste stappen. Soms is praktische huisvesting en/of 24/7-opvang de gewenste voorwaarde om deze stappen te kunnen maken. SeedZ Zorg biedt dan ook meerdere locaties [12] voor – tijdelijke – huisvesting/opvang. Onder toezicht en begeleiding van onze begeleiders realiseren onze cliënten een ‘basis van orde’. Hiermee creëren we een fundament waarop men kan werken aan andere problematieken.
hulpverlening & begeleiding

HYGIËNE & GEZONDHEID

Soms zorgen mensen door omstandigheden minder goed voor zichzelf. Wij zijn hier waakzaam op en ondersteunen bij het proces van inzicht krijgen in verbeterpunten. Zo stimuleren we actief om stappen te ondernemen in zelfverzorging en wijzen bijvoorbeeld op de noodzaak van het innemen van medicatie.
hulpverlening & begeleiding

PERSOONLIJK WELZIJN

Hoe is het ‘welbevinden’ van de cliënt? Het gaat erom dat de cliënt zijn of haar leven zo leert inrichten dat factoren geen dagelijkse belemmering worden of zijn. Er wordt ingegaan op welke stappen de cliënt kan ondernemen om het heft weer in eigen handen te nemen en de regie over zijn of haar leven te voeren. SeedZ Zorg heeft ter ondersteuning en inspiratie van dit [ontwikkelings]proces, een methode ontwikkeld die we de camouflage methodieken noemen. Kenmerk is dat we door middel van een breed aanbod van trainingen – zie onderstaand – mensen uitdagen zichzelf tegen te komen in een context die ze niet bij voorbaat bekend is.
hulpverlening & begeleiding

GEZONDHEID & BEWEGING

Voor een ieder is het van belang dat je regelmatig en gezond eet. Om de geestelijke en lichamelijke gezondheid te bevorderen wordt er ook aandacht besteed aan het bewegen. Lichaam en geest staan met elkaar in verbinding. Door aandacht te besteden aan gezond eten en bewegen komen deze beter in balans.
hulpverlening & begeleiding

OPLEIDING & WERK

Wij helpen graag bij de zoektocht naar een passende functie op de arbeidsmarkt. We kunnen bijvoorbeeld helpen bij het opstellen van een Curriculum Vitae, het oefenen van sollicitatie gesprekken en het netjes reageren op vacatures. Soms is de afstand tot de arbeidsmarkt echter te groot. In dat geval biedt SeedZ Zorg – als erkend leerbedrijf – verschillende eigen mogelijkheden om praktische leer- en werkervaring op te doen.
hulpverlening & begeleiding

DE CREATIEVE ENERGIE
VAN DE ROTTERDAMSE AFRIKAANDERWIJK

Met Rotterdamse eigenzinnigheid en pragmatisme biedt SeedZ Zorg mensen inspirerende mogelijkheden om aan hun toekomst te werken. In een eigentijdse broedplaats van leerzame ontmoetingen en creatieve oplossingen realiseren we gezamenlijk deze toekomstverwachting. 


Hoopvol, zonder bureaucratische hiërarchie. Toegankelijk, zonder gesloten managementdeuren. Energiek, zonder verlammende stagnatie. Maar vooral ook professioneel, waardoor compassie zich duurzaam manifesteert in de talentontwikkeling en het welzijn van mensen met hun droom.

ROTTERDAMS
EIGENZINNIG

Door het bieden van inspirerende en pragmatische alternatieven voor hun gebruikelijke bestaan, faciliteert SeedZ Zorg een voedingsbodem tot vakmanschap en duurzame gedragsverandering. Niet door hen geforceerd tegen hun wil ergens bij te betrekken, maar door voor hen een open inclusieve ruimte van mogelijkheden te zijn.

 
Voornaamste doel is te ervaren dat cliënten door hun eigen acties er wel bij horen. Daarmee dienen zij de maatschappij en zichzelf in het vergroten van hun onafhankelijkheid en zelfstandigheid.

ROTTERDAMS
PRAGMATISME

soundcloud Marike – welkom in de afrikaanderwijk 

WAT NIET IS KAN NOG DROMEN

camouflage methodiek – reclame maken voor jezelf

CAMOUFLAGE / METHODIEKEN

SeedZ Zorg heeft een methodiek ontwikkeld die we de camouflage methodieken noemen. Kenmerk is dat we door middel van een breed aanbod van trainingen mensen uitdagen zichzelf tegen te komen in een context die ze niet bij voorbaat bekend is. Door het opdoen van allerlei ervaringen zullen zij zichzelf en hun omgeving anders gaan bekijken. Dit leidt vaak tot een gedragsverandering die nodig is om weer eigen regie op het leven te nemen en weer actief deel te nemen aan de samenleving.

camouflage methodiek – reclame maken voor jezelf

JIJ BEHEERST DE TIJD

GEEN KATTEKWAAD

seedZ Zorg camouflage methodiek

VERHALEN ALS OPEN BOEK

IN STILTE HOOR JE MEER

seedZ Zorg camouflage methodiek

GOUDZOEKER

ONDERNEMENDE MENS

seedZ Zorg camouflage methodiek

meer trainingen van seedZ zorg

Artwork / Als je kijkt kunnen we samen zien

Als we luisteren, kunnen we horen. Als we kijken, kunnen we zien. Zonder oordeel. Ervaringen delen. Samen helen. Alles kun je zelf. Maar hoeft niet alleen.

RAPPEN VOOR
JE LEVEN

GROENE
VINGERS

seedZ Zorg camouflage methodiek

WORD
ART

MUZIEK BINDT
VERHALEN

seedZ Zorg camouflage methodiek

MUAY THAI
KICKBOXEN

KAMPEREN IN
JE TENT

seedZ Zorg camouflage methodiek

SPORT . SPEL . THEATER . KOKEN . TAAL . MUZIEK

De resultaten die we hiermee behalen zijn bijzonder positief te noemen. Zowel cliënten als hun families zijn vaak zeer verrast over de ontwikkeling die zij doormaken. In plaats van te praten over sociale vaardigheden, sollicitatie vaardigheden enz., laten we ze bezig zijn met sport, spel, theater, koken, taal en muziek. Dat ze daarbij vaardigheden aanleren die nodig zijn om sociaal te functioneren of die nodig zijn om aan het werk te gaan, is gecamoufleerd; vandaar de naam camouflage methodiek.

VOETBAL VOOR
HET TEAM

JE RUGZAK
= JE LEVEN

seedZ Zorg camouflage methodiek

PICKNICK
IN DE WIJK

KOOK JEZELF
GEZOND

seedZ Zorg camouflage methodiek

VID CLIP
MIX [VJ]

FITNESS
YOUR LIJF

seedZ Zorg camouflage methodiek
SeedZ Zorg - Visitekaartje Marike
CLICK VOOR HET VISITEKAARTJE VAN MARIKE GROENEVELD
SeedZ Zorg - Visitekaarte Jacco
CLICK VOOR HET VISITEKAARTJE VAN JACCO VAN KEULEN
SeedZ Zorg - Visitekaartje Zorgbegeleider
CLICK VOOR HET VISITEKAARTJE VAN ZORGBEGELEIDERS

0 10
21 07
86 6

KANTOOR SEEDZ ZORG

Brede Hilledijk 76

3072 KK  Rotterdam

ONTMOETINGSLOCATIE

Hillelaan 46B

3072 JE  Rotterdam

TRAININGSLOCATIE

Joubertstraat 2F

3072 XF  Rotterdam

WERKPLAATS

Cronjéstraat 1C

3072 XK  Rotterdam

kantoor stichting seedZ Zorg

SEEDZ ZORG
ma. / vrij. 09.00 - 17.00

ontmoetingslocatie seedZ Zorg

werkplaats seedZ Zorg

Brede Hilledijk 76 / 3072 KK Rotterdam

click de pdf

HANDBOEK

nog niet beschikbaar

PROTOCOL

nog niet beschikbaar

Click to Play

WAT NIET IS KAN NOG DROMEN

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

SEEDZ ZORG

DOELGROEPEN

HULPVERLENING
& BEGELEIDING

CAMOUFLAGE
METHODIEKEN

TRAININGEN

CONTACT

ROUTE

wat niet is kan nog dromen

KANTOOR SEEDZ ZORG

Brede Hilledijk 76

3072 KK  Rotterdam

ONTMOETINGSLOCATIE

Hillelaan 46B

3072 JE  Rotterdam

TRAININGSLOCATIE

Joubertstraat 2F

3072 XF  Rotterdam

WERKPLAATS

Cronjéstraat 1C

3072 XK  Rotterdam

mensen die bij ons werken

PODCAST DOOR MARIKE GROENEVELD

verder gaan dan
de beperking

PODCAST DOOR MARIKE GROENEVELD

samen maken
we de dag

PODCAST DOOR MARIKE GROENEVELD

open in de afrikaanderwijk

PODCAST DOOR MARIKE GROENEVELD