SEEDZ ZORG

DOELGROEPEN

HULPVERLENING
& BEGELEIDING

CAMOUFLAGE
METHODIEKEN

TRAININGEN

TRAININGEN

CONTACT

ROUTE

wat niet is kan nog dromen
wat niet is kan nog dromen

KANTOOR SEEDZ ZORG

Brede Hilledijk 76

3072 KK  Rotterdam

ONTMOETINGSLOCATIE

Hillelaan 46B

3072 JE  Rotterdam

KANTOOR SEEDZ ZORG

Brede Hilledijk 76

3072 KK  Rotterdam

ONTMOETINGSLOCATIE

Hillelaan 46B

3072 JE  Rotterdam

TRAININGSLOCATIE

Joubertstraat 2F

3072 XF  Rotterdam

WERKPLAATS

Cronjéstraat 1C

3072 XK  Rotterdam

TRAININGSLOCATIE

Joubertstraat 2F

3072 XF  Rotterdam

WERKPLAATS

Cronjéstraat 1C

3072 XK  Rotterdam

video – camouflage methodiek

‘rappen voor je leven’

SeedZ Zorg is een kleurrijke verzameling van menselijke 'bouwblokken'. Onze zorgbegeleiders, de cliënten. Allen hebben we een kleurrijk verhaal. Een complex van herinneringen, talenten, verlangens en gedragsvormen. Vanuit dit perspectief bouwen we aan een optimistische toekomst. Met ons gezamenlijke credo: 'wat niet is kan nog dromen'.

soundcloud Marike Groeneveld/de mensen die er werken

soundcloud Marike Groeneveld/verder gaan dan de beperking

soundcloud Marike Groeneveld/samen maken we de dag

KANTOOR SEEDZ ZORG

Brede Hilledijk 76

3072 KK  Rotterdam

ONTMOETINGSLOCATIE

Hillelaan 46B

3072 JE  Rotterdam

TRAININGSLOCATIE

Joubertstraat 2F

3072 XF  Rotterdam

WERKPLAATS

Cronjéstraat 1C

3072 XK  Rotterdam

SeedZ Zorg richt zich vanaf 1 mei 2016 op de begeleiding en ondersteuning van een ieder met problemen. Bewust kiezen we voor jong en oud door elkaar. SeedZ Zorg heeft vijf doelgroepen waar we ons binnen de hulpverlening op richten. We focussen ons op een beperkt aantal doelgroepen. Hier ligt onze kracht en hebben we dan ook de meeste ervaring mee.

promo – wat niet is kan nog dromen

Vrijwel alle initiatieven van SeedZ Zorg kennen haar oorsprong in de complexe maar vooral ook inspirerende Afrikaanderwijk in Rotterdam. Dé wijk van Nederland waar alle ‘tijdloze’ zorgvragen aan de orde komen: armoede, taalachterstand, werkloosheid en maatschappelijke uitsluiting. Vele jaren van investeringen door klassieke zorginstellingen, maakt zeker op Rotterdam-Zuid zichtbaar dat stilstand leidt tot achteruitgang. SeedZ Zorg heeft een eigenzinnige, pragmatische en optimistische weg voorwaarts ingeslagen. Waarbij de ontwikkeling van onze cliënten allen het bewijs vormen van de positieve resultaten.

WAT NIET IS KAN NOG DROMEN

video – jamiel kan het dak op

SEEDZ ZORG / HULPVERLENING & BEGELEIDING

video – voetbal voor het team

video – be a bee

GELD &
SCHULD

Door omstandigheden kan het soms moeilijk zijn om praktische geldzaken op orde te houden. Wij werken samen met Pak de Balans: zij zijn een onafhankelijke stichting die ondersteunt bij het creëren van financieel overzicht én het tijdig betalen van de rekeningen. SeedZ Zorg biedt ook ondersteuning bij zaken als bewindvoering en schuldhulpverlening.
hulpverlening & begeleiding

HUISVESTING /24-7 OPVANG

Door omstandigheden kan het soms moeilijk zijn om praktische zaken op orde te houden. Onze zorgbegeleiders helpen graag bij het nemen van de juiste stappen. Soms is praktische huisvesting en/of 24/7-opvang de gewenste voorwaarde om deze stappen te kunnen maken. SeedZ Zorg biedt dan ook meerdere locaties [12] voor – tijdelijke – huisvesting/opvang. Onder toezicht en begeleiding van onze begeleiders realiseren onze cliënten een ‘basis van orde’. Hiermee creëren we een fundament waarop men kan werken aan andere problematieken.
hulpverlening & begeleiding

HYGIËNE & GEZONDHEID

Soms zorgen mensen door omstandigheden minder goed voor zichzelf. Wij zijn hier waakzaam op en ondersteunen bij het proces van inzicht krijgen in verbeterpunten. Zo stimuleren we actief om stappen te ondernemen in zelfverzorging en wijzen bijvoorbeeld op de noodzaak van het innemen van medicatie.
hulpverlening & begeleiding

PERSOONLIJK WELZIJN

Hoe is het ‘welbevinden’ van de cliënt? Het gaat erom dat de cliënt zijn of haar leven zo leert inrichten dat factoren geen dagelijkse belemmering worden of zijn. Er wordt ingegaan op welke stappen de cliënt kan ondernemen om het heft weer in eigen handen te nemen en de regie over zijn of haar leven te voeren. SeedZ Zorg heeft ter ondersteuning en inspiratie van dit [ontwikkelings]proces, een methode ontwikkeld die we de camouflage methodieken noemen. Kenmerk is dat we door middel van een breed aanbod van trainingen – zie onderstaand – mensen uitdagen zichzelf tegen te komen in een context die ze niet bij voorbaat bekend is.
hulpverlening & begeleiding

GEZONDHEID & BEWEGING

Voor een ieder is het van belang dat je regelmatig en gezond eet. Om de geestelijke en lichamelijke gezondheid te bevorderen wordt er ook aandacht besteed aan het bewegen. Lichaam en geest staan met elkaar in verbinding. Door aandacht te besteden aan gezond eten en bewegen komen deze beter in balans.
hulpverlening & begeleiding

OPLEIDING & WERK

Wij helpen graag bij de zoektocht naar een passende functie op de arbeidsmarkt. We kunnen bijvoorbeeld helpen bij het opstellen van een Curriculum Vitae, het oefenen van sollicitatie gesprekken en het netjes reageren op vacatures. Soms is de afstand tot de arbeidsmarkt echter te groot. In dat geval biedt SeedZ Zorg – als erkend leerbedrijf – verschillende eigen mogelijkheden om praktische leer- en werkervaring op te doen.
hulpverlening & begeleiding

DE CREATIEVE ENERGIE
VAN DE ROTTERDAMSE AFRIKAANDERWIJK

Met Rotterdamse eigenzinnigheid en pragmatisme biedt SeedZ Zorg mensen inspirerende mogelijkheden om aan hun toekomst te werken. In een eigentijdse broedplaats van leerzame ontmoetingen en creatieve oplossingen realiseren we gezamenlijk deze toekomstverwachting. 


Hoopvol, zonder bureaucratische hiërarchie. Toegankelijk, zonder gesloten managementdeuren. Energiek, zonder verlammende stagnatie. Maar vooral ook professioneel, waardoor compassie zich duurzaam manifesteert in de talentontwikkeling en het welzijn van mensen met hun droom.

ROTTERDAMS
EIGENZINNIG

Door het bieden van inspirerende en pragmatische alternatieven voor hun gebruikelijke bestaan, faciliteert SeedZ Zorg een voedingsbodem tot vakmanschap en duurzame gedragsverandering. Niet door hen geforceerd tegen hun wil ergens bij te betrekken, maar door voor hen een open inclusieve ruimte van mogelijkheden te zijn.

 
Voornaamste doel is te ervaren dat cliënten door hun eigen acties er wel bij horen. Daarmee dienen zij de maatschappij en zichzelf in het vergroten van hun onafhankelijkheid en zelfstandigheid.

ROTTERDAMS
PRAGMATISME

soundcloud Marike – welkom in de afrikaanderwijk 

WAT NIET IS KAN NOG DROMEN

camouflage methodiek – reclame maken voor jezelf

CAMOUFLAGE / METHODIEKEN

SeedZ Zorg heeft een methodiek ontwikkeld die we de camouflage methodieken noemen. Kenmerk is dat we door middel van een breed aanbod van trainingen mensen uitdagen zichzelf tegen te komen in een context die ze niet bij voorbaat bekend is. Door het opdoen van allerlei ervaringen zullen zij zichzelf en hun omgeving anders gaan bekijken. Dit leidt vaak tot een gedragsverandering die nodig is om weer eigen regie op het leven te nemen en weer actief deel te nemen aan de samenleving.

camouflage methodiek – reclame maken voor jezelf

JIJ BEHEERST DE TIJD

GEEN KATTEKWAAD

seedZ Zorg camouflage methodiek

VERHALEN ALS OPEN BOEK

IN STILTE HOOR JE MEER

seedZ Zorg camouflage methodiek

GOUDZOEKER

ONDERNEMENDE MENS

seedZ Zorg camouflage methodiek

meer trainingen van seedZ zorg

Artwork / Als je kijkt kunnen we samen zien

Als we luisteren, kunnen we horen. Als we kijken, kunnen we zien. Zonder oordeel. Ervaringen delen. Samen helen. Alles kun je zelf. Maar hoeft niet alleen.

RAPPEN VOOR
JE LEVEN

GROENE
VINGERS

seedZ Zorg camouflage methodiek

WORD
ART

MUZIEK BINDT
VERHALEN

seedZ Zorg camouflage methodiek

MUAY THAI
KICKBOXEN

KAMPEREN IN
JE TENT

seedZ Zorg camouflage methodiek

SPORT . SPEL . THEATER . KOKEN . TAAL . MUZIEK

De resultaten die we hiermee behalen zijn bijzonder positief te noemen. Zowel cliënten als hun families zijn vaak zeer verrast over de ontwikkeling die zij doormaken. In plaats van te praten over sociale vaardigheden, sollicitatie vaardigheden enz., laten we ze bezig zijn met sport, spel, theater, koken, taal en muziek. Dat ze daarbij vaardigheden aanleren die nodig zijn om sociaal te functioneren of die nodig zijn om aan het werk te gaan, is gecamoufleerd; vandaar de naam camouflage methodiek.

VOETBAL VOOR
HET TEAM

JE RUGZAK
= JE LEVEN

seedZ Zorg camouflage methodiek

PICKNICK
IN DE WIJK

KOOK JEZELF
GEZOND

seedZ Zorg camouflage methodiek

VID CLIP
MIX [VJ]

FITNESS
YOUR LIJF

seedZ Zorg camouflage methodiek
SeedZ Zorg - Visitekaartje Marike
CLICK VOOR HET VISITEKAARTJE VAN MARIKE GROENEVELD
SeedZ Zorg - Visitekaarte Jacco
CLICK VOOR HET VISITEKAARTJE VAN JACCO VAN KEULEN
SeedZ Zorg - Visitekaartje Zorgbegeleider
CLICK VOOR HET VISITEKAARTJE VAN ZORGBEGELEIDERS

0 10
21 07
86 6

KANTOOR SEEDZ ZORG

Brede Hilledijk 76

3072 KK  Rotterdam

ONTMOETINGSLOCATIE

Hillelaan 46B

3072 JE  Rotterdam

TRAININGSLOCATIE

Joubertstraat 2F

3072 XF  Rotterdam

WERKPLAATS

Cronjéstraat 1C

3072 XK  Rotterdam

kantoor stichting seedZ Zorg

SEEDZ ZORG
ma. / vrij. 09.00 - 17.00

ontmoetingslocatie seedZ Zorg

werkplaats seedZ Zorg

Brede Hilledijk 76 / 3072 KK Rotterdam

click de pdf

HANDBOEK

nog niet beschikbaar

PROTOCOL

nog niet beschikbaar

Click to Play

WAT NIET IS KAN NOG DROMEN

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

WELKOM BIJ SEEDZ ZORG

WELKOM BIJ SEEDZ ZORG

SeedZ Zorg richt zich vanaf 1 mei 2016 op de begeleiding en ondersteuning van een ieder met problemen. Bewust kiezen we voor jong en oud door elkaar. SeedZ Zorg heeft vijf doelgroepen waar we ons binnen de hulpverlening op richten. We focussen ons op een beperkt aantal doelgroepen. Hier ligt onze kracht en hebben we dan ook de meeste ervaring mee.

SeedZ Zorg richt zich vanaf 1 mei 2016 op de begeleiding en ondersteuning van een ieder met problemen. Bewust kiezen we voor jong en oud door elkaar. SeedZ Zorg heeft vijf doelgroepen waar we ons binnen de hulpverlening op richten. We focussen ons op een beperkt aantal doelgroepen. Hier ligt onze kracht en hebben we dan ook de meeste ervaring mee.

– WAT NIET IS KAN NOG DROMEN –

ALS WE LUISTEREN

KUNNEN WE HOREN

ALS WE KIJKEN

KUNNEN WE ZIEN

ZONDER OORDEEL

ERVARINGEN DELEN

SAMEN HELEN

ALLES KUN JE ZELF

MAAR HOEFT

NIET ALLEEN

– Marike –

SEEDZ ZORG IN DE ROTTERDAMSE AFRIKAANDERWIJK

SEEDZ ZORG IN DE ROTTERDAMSE AFRIKAANDERWIJK

Vrijwel alle initiatieven van SeedZ Zorg kennen haar oorsprong in de complexe maar vooral ook inspirerende Afrikaanderwijk in Rotterdam. Dé wijk van Nederland waar alle ‘tijdloze’ zorgvragen aan de orde komen: armoede, taalachterstand, werkloosheid en maatschappelijke uitsluiting. Vele jaren van investeringen door klassieke zorginstellingen, maakt zeker op Rotterdam-Zuid zichtbaar dat stilstand leidt tot achteruitgang. SeedZ Zorg heeft een eigenzinnige, pragmatische en optimistische weg voorwaarts ingeslagen. Waarbij de ontwikkeling van onze cliënten allen het bewijs vormen van de positieve resultaten.

Vrijwel alle initiatieven van SeedZ Zorg kennen haar oorsprong in de complexe maar vooral ook inspirerende Afrikaanderwijk in Rotterdam. Dé wijk van Nederland waar alle ‘tijdloze’ zorgvragen aan de orde komen: armoede, taalachterstand, werkloosheid en maatschappelijke uitsluiting. Vele jaren van investeringen door klassieke zorginstellingen, maakt zeker op Rotterdam-Zuid zichtbaar dat stilstand leidt tot achteruitgang. SeedZ Zorg heeft een eigenzinnige, pragmatische en optimistische weg voorwaarts ingeslagen. Waarbij de ontwikkeling van onze cliënten allen het bewijs vormen van de positieve resultaten.

– WAT NIET IS KAN NOG DROMEN –

ELKE DAG LEG IK DE LAT HOGER

BEN OPEN VOOR

ALLES EN IEDEREEN

INSPIREER EN MOTIVEER GRAAG

STA GELOVIG, GEFOCUST

EN GECONCENTREERD

ACHTER MIJN AMBITIES

IK BEN ANTHONY

MIJN MUZIEK HEEFT ME

OPGETILD VAN DE GROND

MIJN STEM

DIE IK MENS LAAT HOREN

LUISTER 

EN STA OPEN

VOEL MIJN VERHAAL

– Anthony –

SEEDZ ZORG BIEDT
BEGELEIDING & ONDERSTEUNING

SEEDZ ZORG BIEDT
BEGELEIDING & ONDERSTEUNING

SeedZ Zorg biedt begeleiding & ondersteuning aan mensen – met –

– een lichte verstandelijke beperking [LVB]
– verslavingsproblematiek
– die net uit detentie komen en moeten resocialiseren
– psychosociale problematiek
– gedragsproblemen

SeedZ Zorg biedt begeleiding & ondersteuning aan mensen – met –

– een lichte verstandelijke beperking [LVB]
– verslavingsproblematiek
– die net uit detentie komen en moeten resocialiseren
– psychosociale problematiek
– gedragsproblemen

– WAT NIET IS KAN NOG DROMEN –

IK BEN JEREMY

BEN 16 JAAR

EN IK WORD BLIJ

VAN GEZELLIGHEID

EN GOEIE VERRASSINGEN

GA MET MIJ

NIET IN DISCUSSIE

ALS JE ME GOED

ZOU KENNEN

DAN ZOU JE WETEN

DAT IK BETROUWBAAR

EN VRIENDELIJK BEN

– Jeremy –

Video afspelen

POETRY VIDEO - WAT NIET IS KAN NOG DROMEN

POETRY VIDEO - WAT NIET IS KAN NOG DROMEN

WELKE BEGELEIDING & ONDERSTEUNING BIEDT SEEDZ ZORG

WELKE BEGELEIDING & ONDERSTEUNING BIEDT SEEDZ ZORG

WAT NIET IS KAN NOG DROMEN

GELD & SCHULD

GELD & SCHULD

Door omstandigheden kan het soms moeilijk zijn om praktische geldzaken op orde te houden. Wij werken samen met Pak de Balans: zij zijn een onafhankelijke stichting die ondersteunt bij het creëren van financieel overzicht én het tijdig betalen van de rekeningen.

 
SeedZ Zorg biedt ook ondersteuning bij zaken als bewindvoering en schuldhulpverlening.

Door omstandigheden kan het soms moeilijk zijn om praktische geldzaken op orde te houden. Wij werken samen met Pak de Balans: zij zijn een onafhankelijke stichting die ondersteunt bij het creëren van financieel overzicht én het tijdig betalen van de rekeningen.

 
SeedZ Zorg biedt ook ondersteuning bij zaken als bewindvoering en schuldhulpverlening.

– WAT NIET IS KAN NOG DROMEN –

MIJN NAAM IS MONIQUE

EEN LIEFDEVOL

EN EERLIJK PERSOON

MET EEN GROOT EN EEN STERK

DOORZETTINGSVERMOGEN

IK ZIT VOL

MET HUMOR EN PASSIE

MENSEN HELPEN IS MIJN DING

OMDAT IK BEHULPZAAM BEN

IK HOU VAN DUIDELIJKHEID

WANT IK BEN ALTIJD OP TIJD

REALISTISCH DENK IK NA

BEGRIPVOL ZIJN

DAT IS WAT IK DOE

– Monique –

PERSOONLIJK WELZIJN

PERSOONLIJK WELZIJN

Hoe is het ‘welbevinden’ van de cliënt? Het gaat erom dat de cliënt zijn of haar leven zo leert inrichten dat factoren geen dagelijkse belemmering worden of zijn.


Er wordt ingegaan op welke stappen de cliënt kan ondernemen om het heft weer in eigen handen te nemen en de regie over zijn of haar leven te voeren.


SeedZ Zorg heeft ter ondersteuning en inspiratie van dit [ontwikkelings]proces, een methode ontwikkeld die we de camouflage methodieken noemen. Kenmerk is dat we door middel van een breed aanbod van trainingen – zie onderstaand – mensen uitdagen zichzelf tegen te komen in een context die ze niet bij voorbaat bekend is.

Hoe is het ‘welbevinden’ van de cliënt? Het gaat erom dat de cliënt zijn of haar leven zo leert inrichten dat factoren geen dagelijkse belemmering worden of zijn.


Er wordt ingegaan op welke stappen de cliënt kan ondernemen om het heft weer in eigen handen te nemen en de regie over zijn of haar leven te voeren.


SeedZ Zorg heeft ter ondersteuning en inspiratie van dit [ontwikkelings]proces, een methode ontwikkeld die we de camouflage methodieken noemen. Kenmerk is dat we door middel van een breed aanbod van trainingen – zie onderstaand – mensen uitdagen zichzelf tegen te komen in een context die ze niet bij voorbaat bekend is.

– WAT NIET IS KAN NOG DROMEN –

IK BEN MEHMET CAN

EN IK BEN SPONTAAN BEZIG

MET MIJN GROEIENDE LEVEN

STRENG VOOR MIJZELF

EN STERK OP MIJN EIGEN

BENEN GEBLEVEN

DOELBEWUST

NAAR MIJN TOEKOMST

GEKEKEN

WAT ER HIERVOOR

IS GEBEURD

KAN IK NIET VERANDEREN

WANT DAT IS 

MIJN VERLEDEN

– Mehmet –

GEZONDHEID & BEWEGING

GEZONDHEID & BEWEGING

Voor een ieder is het van belang dat je regelmatig en gezond eet. Om de geestelijke en lichamelijke gezondheid te bevorderen wordt er ook aandacht besteed aan het bewegen.


Lichaam en geest staan met elkaar in verbinding. Door aandacht te besteden aan gezond eten en bewegen komen deze beter in balans.

Voor een ieder is het van belang dat je regelmatig en gezond eet. Om de geestelijke en lichamelijke gezondheid te bevorderen wordt er ook aandacht besteed aan het bewegen.


Lichaam en geest staan met elkaar in verbinding. Door aandacht te besteden aan gezond eten en bewegen komen deze beter in balans.

– WAT NIET IS KAN NOG DROMEN –

ALS IK NAAR MEZELF KIJK

DAN ZIE IK EERLIJKHEID

EN VROLIJKHEID

EN KALMTE

KRACHT EN

BEHULPZAAMHEID

IK BEN GRAPPIG LIEF

EN OPEN 

EN VROLIJK

IK DURF MET ANDEREN

SAMEN TE WERKEN

IK BEN GELOVIG

EN EEN WIJZE MAN

– Shu-Ayb –

IK BEN OPEN VOOR GASTEN

DUS BEN IK GASTVRIJ

BEN ALTIJD BESCHIKBAAR

EN FLEXIBEL

IK BEN EEN GELUKKIG PERSOON

DAT IS HIJ MET WAT DIE HEEFT

BEN LIEF VOOR MIJN FAMILIE

DANKBAAR MET WAT IK HEB

IK HOU VAN WAT GEZELLIGHEID

EN HUMOR

BEN EEN VROLIJK MENS

EEN LEVENSGENIETER

IK BEN BEHULPZAAM

EN SAMENWERKEND

ALS ER IETS MOET BEGINNEN

BEN EEN NIEUWSGIERIG

PERSOON

DIE OPEN STAAT

VOOR ALLES

– Mohamed Hassan –

HUISVESTING - 24|7 OPVANG

HUISVESTING - 24|7 OPVANG

Door omstandigheden kan het soms moeilijk zijn om praktische zaken op orde te houden. Onze zorgbegeleiders helpen graag bij het nemen van de juiste stappen.
Soms is praktische huisvesting en/of 24/7-opvang de gewenste voorwaarde om deze stappen te kunnen maken. SeedZ Zorg biedt dan ook meerdere locaties [12] voor – tijdelijke – huisvesting/opvang. 

Onder toezicht en begeleiding van onze begeleiders realiseren onze cliënten een ‘basis van orde’. Hiermee creëren we een fundament waarop men kan werken aan andere problematieken.

Door omstandigheden kan het soms moeilijk zijn om praktische zaken op orde te houden. Onze zorgbegeleiders helpen graag bij het nemen van de juiste stappen.
Soms is praktische huisvesting en/of 24/7-opvang de gewenste voorwaarde om deze stappen te kunnen maken. SeedZ Zorg biedt dan ook meerdere locaties [12] voor – tijdelijke – huisvesting/opvang. 

Onder toezicht en begeleiding van onze begeleiders realiseren onze cliënten een ‘basis van orde’. Hiermee creëren we een fundament waarop men kan werken aan andere problematieken.

– WAT NIET IS KAN NOG DROMEN –

SLIM ZIJN EN FOUTEN

UIT MIJN VERLEDEN HALEN

DACHT BIJ MIJZELF

ERGSTE HEB IK GEHAD

WAT ALS IK WEER ZAL FALEN

DIRECT VAN DE NEGATIEVE

GEDACHTES OMSCHAKEL

NAAR HET POSITIEVE

LATEN VAREN

WANT,

OM ANDEREN TE HELPEN

MOEST IK EERST

MIJN EIGEN SUCCES BEHALEN

NU BEN IK EEN LEIDER

VOEL MIJ NET

ALS EEN STRIJDER

VROEGER VOOR FOUTE

NU VOOR GOEDE DADEN

– Juany –

HYGIËNE & GEZONDHEID

HYGIËNE & GEZONDHEID

Soms zorgen mensen door omstandigheden minder goed voor zichzelf. Wij zijn hier waakzaam op en ondersteunen bij het proces van inzicht krijgen in verbeterpunten. Zo stimuleren we actief om stappen te ondernemen in zelfverzorging en wijzen bijvoorbeeld op de noodzaak van het innemen van medicatie.

Soms zorgen mensen door omstandigheden minder goed voor zichzelf. Wij zijn hier waakzaam op en ondersteunen bij het proces van inzicht krijgen in verbeterpunten. Zo stimuleren we actief om stappen te ondernemen in zelfverzorging en wijzen bijvoorbeeld op de noodzaak van het innemen van medicatie.

– WAT NIET IS KAN NOG DROMEN –

IK BEN LIZA

ALS JE ME KENT

ZOU JE WETEN

DAT IK MET AGRESSIE

WIL LEREN OMGAAN

OM EEN SOCIAAL NETWERK

OP TE BOUWEN

ZORGEN VOOR ANDEREN

ZOALS JE WILT

DAT ZIJ ZORGEN VOOR JOU

WEES EEN STRIJDER EN

GEEF NOOIT OP

ZOALS IK MIJN EIGEN

DUIVELS

HEB VERSLAGEN DOOR

DOOR TE ZETTEN

KRACHT VAN ANDEREN

TE ACCEPTEREN

WERD IK EEN BETER

MENS

– Liza –

OPLEIDING & WERK

OPLEIDING & WERK

Wij helpen graag bij de zoektocht naar een passende functie op de arbeidsmarkt. We kunnen bijvoorbeeld helpen bij het opstellen van een Curriculum Vitae, het oefenen van sollicitatie gesprekken en het netjes reageren op vacatures.


Soms is de afstand tot de arbeidsmarkt echter te groot. In dat geval biedt SeedZ Zorg – als erkend leerbedrijf – verschillende eigen mogelijkheden om praktische leer- en werkervaring op te doen.

Wij helpen graag bij de zoektocht naar een passende functie op de arbeidsmarkt. We kunnen bijvoorbeeld helpen bij het opstellen van een Curriculum Vitae, het oefenen van sollicitatie gesprekken en het netjes reageren op vacatures.


Soms is de afstand tot de arbeidsmarkt echter te groot. In dat geval biedt SeedZ Zorg – als erkend leerbedrijf – verschillende eigen mogelijkheden om praktische leer- en werkervaring op te doen.

– WAT NIET IS KAN NOG DROMEN –

Video afspelen

DOCU VIDEO - JAMIEL KAN HET DAK OP

DOCU VIDEO - JAMIEL KAN HET DAK OP

HET EIGENZINNIG PRAGMATISME VAN
SEEDZ ZORG

HET EIGENZINNIG PRAGMATISME VAN SEEDZ ZORG

WAT NIET IS KAN NOG DROMEN

ROTTERDAMS EIGENZINNIG

ROTTERDAMS EIGENZINNIG

Met Rotterdamse eigenzinnigheid en pragmatisme biedt SeedZ Zorg mensen inspirerende mogelijkheden om aan hun toekomst te werken. In een eigentijdse broedplaats van leerzame ontmoetingen en creatieve oplossingen realiseren we gezamenlijk deze toekomstverwachting. 


Hoopvol, zonder bureaucratische hiërarchie. Toegankelijk, zonder gesloten managementdeuren. Energiek, zonder verlammende stagnatie. Maar vooral ook professioneel, waardoor compassie zich duurzaam manifesteert in de talentontwikkeling en het welzijn van mensen met hun droom.

Met Rotterdamse eigenzinnigheid en pragmatisme biedt SeedZ Zorg mensen inspirerende mogelijkheden om aan hun toekomst te werken. In een eigentijdse broedplaats van leerzame ontmoetingen en creatieve oplossingen realiseren we gezamenlijk deze toekomstverwachting. 


Hoopvol, zonder bureaucratische hiërarchie. Toegankelijk, zonder gesloten managementdeuren. Energiek, zonder verlammende stagnatie. Maar vooral ook professioneel, waardoor compassie zich duurzaam manifesteert in de talentontwikkeling en het welzijn van mensen met hun droom.

– WAT NIET IS KAN NOG DROMEN –

ALS WE LUISTEREN

KUNNEN WE HOREN

ALS WE KIJKEN

KUNNEN WE ZIEN

ZONDER OORDEEL

ERVARINGEN DELEN

SAMEN HELEN

ALLES KUN JE ZELF

MAAR HOEFT

NIET ALLEEN

– Marike –

ELKE DAG LEG IK DE LAT HOGER

BEN OPEN VOOR

ALLES EN IEDEREEN

INSPIREER EN MOTIVEER GRAAG

STA GELOVIG, GEFOCUST

EN GECONCENTREERD

ACHTER MIJN AMBITIES

IK BEN ANTHONY

MIJN MUZIEK HEEFT ME

OPGETILD VAN DE GROND

MIJN STEM

DIE IK MENS LAAT HOREN

LUISTER 

EN STA OPEN

VOEL MIJN VERHAAL

– Anthony –

ROTTERDAMS PRAGMATISME

ROTTERDAMS PRAGMATISME

Door het bieden van inspirerende en pragmatische alternatieven voor hun gebruikelijke bestaan, faciliteert SeedZ Zorg een voedingsbodem tot vakmanschap en duurzame gedragsverandering. Niet door hen geforceerd tegen hun wil ergens bij te betrekken, maar door voor hen een open inclusieve ruimte van mogelijkheden te zijn.

 
Voornaamste doel is te ervaren dat cliënten door hun eigen acties er wel bij horen. Daarmee dienen zij de maatschappij en zichzelf in het vergroten van hun onafhankelijkheid en zelfstandigheid.

Door het bieden van inspirerende en pragmatische alternatieven voor hun gebruikelijke bestaan, faciliteert SeedZ Zorg een voedingsbodem tot vakmanschap en duurzame gedragsverandering. Niet door hen geforceerd tegen hun wil ergens bij te betrekken, maar door voor hen een open inclusieve ruimte van mogelijkheden te zijn.

 
Voornaamste doel is te ervaren dat cliënten door hun eigen acties er wel bij horen. Daarmee dienen zij de maatschappij en zichzelf in het vergroten van hun onafhankelijkheid en zelfstandigheid.

– WAT NIET IS KAN NOG DROMEN –

CAMOUFLAGE
METHODIEKEN

CAMOUFLAGE METHODIEKEN

WAT NIET IS KAN NOG DROMEN

  • SeedZ Zorg biedt een uniek aanbod aan trainingen [camouflage methodieken]
  • SeedZ Zorg geeft nieuwe ervaringen om de wereld opnieuw te ervaren
  • Regie op het eigen leven door gedragsverandering
  • Sport, spel, theater, koken, taal & muziek zijn de basis van onze methodiek

WAT ZIJN CAMOUFLAGE METHODIEKEN

WAT ZIJN CAMOUFLAGE METHODIEKEN

SeedZ Zorg heeft een methodiek ontwikkeld die we de camouflage methodieken noemen. Kenmerk is dat we door middel van een breed aanbod van trainingen mensen uitdagen zichzelf tegen te komen in een context die ze niet bij voorbaat bekend is. Door het opdoen van allerlei ervaringen zullen zij zichzelf en hun omgeving anders gaan bekijken. Dit leidt vaak tot een gedragsverandering die nodig is om weer eigen regie op het leven te nemen en weer actief deel te nemen aan de samenleving.

SeedZ Zorg heeft een methodiek ontwikkeld die we de camouflage methodieken noemen. Kenmerk is dat we door middel van een breed aanbod van trainingen mensen uitdagen zichzelf tegen te komen in een context die ze niet bij voorbaat bekend is. Door het opdoen van allerlei ervaringen zullen zij zichzelf en hun omgeving anders gaan bekijken. Dit leidt vaak tot een gedragsverandering die nodig is om weer eigen regie op het leven te nemen en weer actief deel te nemen aan de samenleving.

– WAT NIET IS KAN NOG DROMEN –

SPORT, SPEL, THEATER, KOKEN, TAAL & MUZIEK

SPORT, SPEL, THEATER, KOKEN, TAAL & MUZIEK

De resultaten die we hiermee behalen zijn bijzonder positief te noemen. Zowel cliënten als hun families zijn vaak zeer verrast over de ontwikkeling die zij doormaken. In plaats van te praten over sociale vaardigheden, sollicitatie vaardigheden enz., laten we ze bezig zijn met sport, spel, theater, koken, taal en muziek. Dat ze daarbij vaardigheden aanleren die nodig zijn om sociaal te functioneren of die nodig zijn om aan het werk te gaan, is gecamoufleerd; vandaar de naam camouflage methodiek.

De resultaten die we hiermee behalen zijn bijzonder positief te noemen. Zowel cliënten als hun families zijn vaak zeer verrast over de ontwikkeling die zij doormaken. In plaats van te praten over sociale vaardigheden, sollicitatie vaardigheden enz., laten we ze bezig zijn met sport, spel, theater, koken, taal en muziek. Dat ze daarbij vaardigheden aanleren die nodig zijn om sociaal te functioneren of die nodig zijn om aan het werk te gaan, is gecamoufleerd; vandaar de naam camouflage methodiek.

– WAT NIET IS KAN NOG DROMEN –

IK BEN LIZA

ALS JE ME KENT

ZOU JE WETEN

DAT IK MET AGRESSIE

WIL LEREN OMGAAN

OM EEN SOCIAAL NETWERK

OP TE BOUWEN

ZORGEN VOOR ANDEREN

ZOALS JE WILT

DAT ZIJ ZORGEN VOOR JOU

WEES EEN STRIJDER EN

GEEF NOOIT OP

ZOALS IK MIJN EIGEN

DUIVELS

HEB VERSLAGEN DOOR

DOOR TE ZETTEN

KRACHT VAN ANDEREN

TE ACCEPTEREN

WERD IK EEN BETER

MENS

– Liza –

MIJN NAAM IS MONIQUE

EEN LIEFDEVOL

EN EERLIJK PERSOON

MET EEN GROOT EN EEN STERK

DOORZETTINGSVERMOGEN

IK ZIT VOL

MET HUMOR EN PASSIE

MENSEN HELPEN IS MIJN DING

OMDAT IK BEHULPZAAM BEN

IK HOU VAN DUIDELIJKHEID

WANT IK BEN ALTIJD OP TIJD

REALISTISCH DENK IK NA

BEGRIPVOL ZIJN

DAT IS WAT IK DOE

– Monique –

Video afspelen

VIDEO CAMOUFLAGE METHODIEK - RAPPEN VOOR JE LEVEN

VIDEO CAMOUFLAGE METHODIEK - RAPPEN VOOR JE LEVEN

ONS INSPIRERENDE AANBOD CAMOUFLAGE METHODIEKEN

ONS INSPIRERENDE AANBOD CAMOUFLAGE METHODIEKEN

WAT NIET IS KAN NOG DROMEN

CREATIVITEIT

CREATIVITEIT

KOOK JEZELF GEZOND

De jongeren vormen samen een team. Zowel jongeren als coaches leveren recepten aan. Na de selectie wordt elke week gewerkt aan de uitvoering van van de recepten. De taken die in toerbeurt worden uitgevoerd zijn:
Kookactiviteiten.
Uitschrijven van het recept voor een kookboek.
Fotograferen van de verschillende stappen van het kookproces.

Het proces van deze training wordt afgesloten met het maken van een kookboek.

In deze training zal de jongere dus op verschillende gebieden actief zijn, zoals koken, fotograferen van gerechten, schrijven van recepten en informatie delen op het internet. Het kookteam zal op elkaar ingespeeld raken en leren om samen voor het eindresultaat te gaan.

NAAIEN & STIKKEN

KOOK JEZELF GEZOND

De jongeren vormen samen een team. Zowel jongeren als coaches leveren recepten aan. Na de selectie wordt elke week gewerkt aan de uitvoering van van de recepten. De taken die in toerbeurt worden uitgevoerd zijn:
Kookactiviteiten.
Uitschrijven van het recept voor een kookboek.
Fotograferen van de verschillende stappen van het kookproces.

Het proces van deze training wordt afgesloten met het maken van een kookboek.

In deze training zal de jongere dus op verschillende gebieden actief zijn, zoals koken, fotograferen van gerechten, schrijven van recepten en informatie delen op het internet. Het kookteam zal op elkaar ingespeeld raken en leren om samen voor het eindresultaat te gaan.

NAAIEN & STIKKEN

– WAT NIET IS KAN NOG DROMEN –

MIJN NAAM IS MONIQUE

EEN LIEFDEVOL

EN EERLIJK PERSOON

MET EEN GROOT EN EEN STERK

DOORZETTINGSVERMOGEN

IK ZIT VOL

MET HUMOR EN PASSIE

MENSEN HELPEN IS MIJN DING

OMDAT IK BEHULPZAAM BEN

IK HOU VAN DUIDELIJKHEID

WANT IK BEN ALTIJD OP TIJD

REALISTISCH DENK IK NA

BEGRIPVOL ZIJN

DAT IS WAT IK DOE

– Monique –

ZELFVERTROUWEN

ZELFVERTROUWEN

ONDERNEMENDE MENS

In deze training krijgt de jongere zicht op zijn eigen ondernemend-zijn. Dat heeft hij immers nodig om zijn leven vorm te geven en stappen te zetten. Gedurende enkele bijeenkomsten geeft de jongere antwoord op een aantal essentiële vragen over zijn eigen leven. Hij leert op deze wijze zichzelf bewuster kennen. Uiteindelijk staat de jongere stil bij de vraag wat is mijn droom voor mijn leven en in hoeverre heb ik de power om dat waar te maken? Wat moet ik doen en wat kan ik beter laten.

MUAY THAI KICKBOXEN

Muay Thai (je spreekt uit: Moei Thei. Muay betekent gevecht of vechter. Dus vertaling : Thais gevecht) is ontstaan uit eeuwenoude oorlogskunsten van de Thaise soldaten en behoort nog steeds tot de sportcultuur van Thailand. Het Muay Thai boksen bestaat uit een gevecht waarin alle lichaamsdelen gebruikt kunnen worden.

Wij zien bij ons dat mensen veel meer zelfvertrouwen verkrijgen en zich zeer weerbaar op kunnen stellen wat in onze maatschappij geen overbodige luxe is.

FITNESS YOUR LIJF

ONDERNEMENDE MENS

In deze training krijgt de jongere zicht op zijn eigen ondernemend-zijn. Dat heeft hij immers nodig om zijn leven vorm te geven en stappen te zetten. Gedurende enkele bijeenkomsten geeft de jongere antwoord op een aantal essentiële vragen over zijn eigen leven. Hij leert op deze wijze zichzelf bewuster kennen. Uiteindelijk staat de jongere stil bij de vraag wat is mijn droom voor mijn leven en in hoeverre heb ik de power om dat waar te maken? Wat moet ik doen en wat kan ik beter laten.

MUAY THAI KICKBOXEN

Muay Thai (je spreekt uit: Moei Thei. Muay betekent gevecht of vechter. Dus vertaling : Thais gevecht) is ontstaan uit eeuwenoude oorlogskunsten van de Thaise soldaten en behoort nog steeds tot de sportcultuur van Thailand. Het Muay Thai boksen bestaat uit een gevecht waarin alle lichaamsdelen gebruikt kunnen worden.

Wij zien bij ons dat mensen veel meer zelfvertrouwen verkrijgen en zich zeer weerbaar op kunnen stellen wat in onze maatschappij geen overbodige luxe is.

FITNESS YOUR LIJF

– WAT NIET IS KAN NOG DROMEN –

IK BEN MEHMET CAN

EN IK BEN SPONTAAN BEZIG

MET MIJN GROEIENDE LEVEN

STRENG VOOR MIJZELF

EN STERK OP MIJN EIGEN

BENEN GEBLEVEN

DOELBEWUST

NAAR MIJN TOEKOMST

GEKEKEN

WAT ER HIERVOOR

IS GEBEURD

KAN IK NIET VERANDEREN

WANT DAT IS 

MIJN VERLEDEN

– Mehmet –

TALENTONTWIKKELING

TALENT- ONTWIKKELING

WORD ART

Informatie over camouflagemethodiek Word Art volgt.

WORD ART

Informatie over camouflagemethodiek Word Art volgt.

– WAT NIET IS KAN NOG DROMEN –

ALS IK NAAR MEZELF KIJK

DAN ZIE IK EERLIJKHEID

EN VROLIJKHEID

EN KALMTE

KRACHT EN

BEHULPZAAMHEID

IK BEN GRAPPIG LIEF

EN OPEN 

EN VROLIJK

IK DURF MET ANDEREN

SAMEN TE WERKEN

IK BEN GELOVIG

EN EEN WIJZE MAN

– Shu-Ayb –

IK BEN OPEN VOOR GASTEN

DUS BEN IK GASTVRIJ

BEN ALTIJD BESCHIKBAAR

EN FLEXIBEL

IK BEN EEN GELUKKIG PERSOON

DAT IS HIJ MET WAT DIE HEEFT

BEN LIEF VOOR MIJN FAMILIE

DANKBAAR MET WAT IK HEB

IK HOU VAN WAT GEZELLIGHEID

EN HUMOR

BEN EEN VROLIJK MENS

EEN LEVENSGENIETER

IK BEN BEHULPZAAM

EN SAMENWERKEND

ALS ER IETS MOET BEGINNEN

BEN EEN NIEUWSGIERIG

PERSOON

DIE OPEN STAAT

VOOR ALLES

– Mohamed Hassan –

NATUURLIJKE GROEI

NATUURLIJKE GROEI

JE RUGZAK = JE LEVEN

In deze training gaat de jongere aan de slag met zijn/haar rugzak, de dingen in zijn/haar leven en uit het verleden. In elke les komt een ander thema aan bod. De jongere zet op een rij wat hij/zij allemaal meedraagt. Het ene zal hem/haar lichter maken, het ander zwaarder. Door een groter bewustzijn hiervan kan de jongere besluiten belemmerende dingen uit zijn rugzak achterwege te laten.

De jongere doet iedere week mee aan een activiteit of opdracht. Verschillende werkvormen worden gebruikt, zoals rollenspelen, film kijken, foto’s maken en thuisopdrachten. Bij iedere opdracht laat de jongere iets van zichzelf zien. Er wordt geluisterd naar elkaar. Wederzijds vertrouwen wordt opgebouwd, wat bijdraagt aan een gemotiveerde deelname.

VOETBAL VOOR HET TEAM

JE RUGZAK = JE LEVEN

In deze training gaat de jongere aan de slag met zijn/haar rugzak, de dingen in zijn/haar leven en uit het verleden. In elke les komt een ander thema aan bod. De jongere zet op een rij wat hij/zij allemaal meedraagt. Het ene zal hem/haar lichter maken, het ander zwaarder. Door een groter bewustzijn hiervan kan de jongere besluiten belemmerende dingen uit zijn rugzak achterwege te laten.

De jongere doet iedere week mee aan een activiteit of opdracht. Verschillende werkvormen worden gebruikt, zoals rollenspelen, film kijken, foto’s maken en thuisopdrachten. Bij iedere opdracht laat de jongere iets van zichzelf zien. Er wordt geluisterd naar elkaar. Wederzijds vertrouwen wordt opgebouwd, wat bijdraagt aan een gemotiveerde deelname.

VOETBAL VOOR HET TEAM

– WAT NIET IS KAN NOG DROMEN –

SLIM ZIJN EN FOUTEN

UIT MIJN VERLEDEN HALEN

DACHT BIJ MIJZELF

ERGSTE HEB IK GEHAD

WAT ALS IK WEER ZAL FALEN

DIRECT VAN DE NEGATIEVE

GEDACHTES OMSCHAKEL

NAAR HET POSITIEVE

LATEN VAREN

WANT,

OM ANDEREN TE HELPEN

MOEST IK EERST

MIJN EIGEN SUCCES BEHALEN

NU BEN IK EEN LEIDER

VOEL MIJ NET

ALS EEN STRIJDER

VROEGER VOOR FOUTE

NU VOOR GOEDE DADEN

– Juany –

MOTIVATIE

MOTIVATIE

LEREN JEZELF MOTIVEREN

Informatie over camouflagemethodiek Leren Jezelf Motiveren volgt.

LEREN JEZELF MOTIVEREN

Informatie over camouflagemethodiek Leren Jezelf Motiveren volgt.

– WAT NIET IS KAN NOG DROMEN –

IK BEN LIZA

ALS JE ME KENT

ZOU JE WETEN

DAT IK MET AGRESSIE

WIL LEREN OMGAAN

OM EEN SOCIAAL NETWERK

OP TE BOUWEN

ZORGEN VOOR ANDEREN

ZOALS JE WILT

DAT ZIJ ZORGEN VOOR JOU

WEES EEN STRIJDER EN

GEEF NOOIT OP

ZOALS IK MIJN EIGEN

DUIVELS

HEB VERSLAGEN DOOR

DOOR TE ZETTEN

KRACHT VAN ANDEREN

TE ACCEPTEREN

WERD IK EEN BETER

MENS

– Liza –

INNERLIJKE GROEI

INNERLIJKE GROEI

Meer informatie over innerlijke groei volgt.

Meer informatie over innerlijke groei volgt.

– WAT NIET IS KAN NOG DROMEN –

SEEDZ ZORG PODCASTS DOOR MARIKE GROENEVELD

SEEDZ ZORG PODCASTS DOOR MARIKE GROENEVELD

WAT NIET IS KAN NOG DROMEN

OPEN IN DE AFRIKAANDERWIJK

OPEN IN DE AFRIKAANDERWIJK

VERDER DAN DE BEPERKING

VERDER DAN DE BEPERKING

SAMEN MAKEN WE DE DAG

SAMEN MAKEN WE DE DAG

TROTS ZIJN OP JEZELF EN ELKAAR

TROTS ZIJN OP JEZELF EN ELKAAR

MENSEN DIE ER WERKEN

MENSEN DIE ER WERKEN

ADRES & CONTACT SEEDZ ZORG

ADRES & CONTACT SEEDZ ZORG

WAT NIET IS KAN NOG DROMEN

STICHTING SEEDZ ZORG
Brede Hilledijk 76
3072 KK Rotterdam

STICHTING SEEDZ ZORG
Brede Hilledijk 76
3072 KK Rotterdam

- ma. | vrij. - 09.00 - 17.00 uur -

- ma. | vrij. - 09.00 - 17.00 uur -

010 21 07 86 6

010 21 07 86 6

MARIKE GROENEVELD

MARIKE GROENEVELD

m.groeneveld@seedzzorg.nl

m.groeneveld@seedzzorg.nl

JACCO VAN KEULEN

JACCO VAN KEULEN

j.vankeulen@seedzzorg.nl

j.vankeulen@seedzzorg.nl

info@seedzzorg.nl

info@seedzzorg.nl

KVK-NR. SEEDZ ZORG

KVK-NR. SEEDZ ZORG

KvK - 65688163

KvK - 65688163

HANDBOEK
KWALITEIT

HANDBOEK KWALITEIT

WAT NIET IS KAN NOG DROMEN

stichting seedz zorg © 2021

STICHTING SEEDZ ZORG © 2021

WAT NIET IS KAN NOG DROMEN

SEEDZ ZORG

DOELGROEPEN

HULPVERLENING
& BEGELEIDING

CAMOUFLAGE
METHODIEKEN

TRAININGEN

CONTACT

ROUTE

wat niet is kan nog dromen

KANTOOR SEEDZ ZORG

Brede Hilledijk 76

3072 KK  Rotterdam

ONTMOETINGSLOCATIE

Hillelaan 46B

3072 JE  Rotterdam

TRAININGSLOCATIE

Joubertstraat 2F

3072 XF  Rotterdam

WERKPLAATS

Cronjéstraat 1C

3072 XK  Rotterdam

mensen die bij ons werken

PODCAST DOOR MARIKE GROENEVELD

verder gaan dan
de beperking

PODCAST DOOR MARIKE GROENEVELD

samen maken
we de dag

PODCAST DOOR MARIKE GROENEVELD

open in de afrikaanderwijk

PODCAST DOOR MARIKE GROENEVELD

trots zijn op
jezelf en elkaar

PODCAST DOOR MARIKE GROENEVELD